Nordjobb har mottatt 348 søknader fra Norge denne våren. Til sammenligning har hele 3.500 svensker sendt inn søknad.

Innen 31. mai vil Nordjobb formidle 700 til 800 sommerjobber til nordiske statsborgere mellom 18 og 30 år. Selv om det blir sett på som en fordel, krever mange av jobbene ingen arbeidserfaring eller utdannelse. Det eneste kravet er at søkerne behersker et av de skandinaviske språkene.

 

Norske søkere stiller sterkt

I et intervju med studentavisa i Bergen, StudVest, uttaler Eira Bjørvik at de norske studentene stiller sterkt ettersom de er betydelig færre og Nordjobb ønsker å opprettholde en relativ lik fordeling mellom de nordiske landene.

Bjørvik mener at en mulig forklaring til det lave søkertallet kan være at det lønnsmessig ikke frister nordmenn å søke jobb i de andre nordiske landene.

 

Få vet om Nordjobb

En av årsakene til at så få søknader kommer fra nordmenn kan være at det er få som kjenner til Nordjobb og ordningene.

– Selv visste jeg ikke hva Nordjobb var før jeg begynte å jobbe her. Vi har et markedsføringsbudsjett som ikke er noen ting, uttaler Bjørvik.

Nordjobb formidler sommerjobber i Norden (Sverige, Island, Norge, Finland, Åland, Danmark, Grønland og Færøyene). Du kan ikke søke i ditt eget hjemland.

Søkeren må være mellom 18 og 30 år og beherske et av de skandinaviske språkene. Minimum engasjement er på 4 uker, og Nordjobb hjelper til med bolig.

Søknaden kan sendes elektronisk via Nordjobbs nettsider: www.nordjobb.org.


 

Mangfold av muligheter

Det er stor variasjon i jobbene som formidles av Nordjobb og det finnes jobber i alt fra turistbransjen til jobb innenfor eldreomsorgen. Andre alternativer er arbeid som telefonintervjuer, baker, sekretær og guide.

I Finland utlyses det i tillegg lege- og tannlegestillinger for studenter som har studert et av disse studiene i minimum 8 semestre.

LES OGSÅ: 30-siders kontrakter villeder yngre arbeidstagere

 

Mer enn bare jobbformidling

I tillegg til arbeidsformidling er en av oppgavene til Nordjobb å arbeide for å øke kjennskapen til nordisk språk og kultur.

– Vår hovedmisjon er opplevelsesaspektet. Vi tilbyr arbeidstakerne et fritids- og kulturprogram. Det er en god dose idealisme inne i bildet, uttaler Bjørvik til StudVest.

Kilde: Studvest.no