Navn: Robert Salai
Alder: 22 år
Studerer: Til en sivilingeniørgrad i kyberetikk ved NTNU (begynner på 4. året til høsten)
Arbeidsgiver: SEC-Systems

StudentTorget intervjuer studenter som har funnet seg studierelevante sommerjobber denne sommeren.

Hva går jobbene ut på, og hva skal til for å få de mest attraktive sommerjobbene som gir verdifull erfaring og som ofte ender i tilbud om heltidsjobb etter endt studium?

 

Hva går sommerjobben din ut på, og hva gjør du?

SEC Systems AS utvikler en stabilisert søkelyskaster med utvidet funksjonalitet. Jeg deltar i utviklingen av denne.

 

 

Jobben min går ut på å finne komponenter, og løsninger på ting vi kan benytte i produktet vårt. I tillegg skriver jeg programvaren og setter disse i kraft.

 

I hvilken grad får du brukt utdannelsen din i denne jobben?

Jeg er nødt til å sette meg inn i mye nytt, samt lese meg opp på emner jeg tidligere aldri har vært bort. På skolen har jeg likevel hatt fag som hjelper meg til å skjønne hvordan oppgavene skal løses.

Oppgavene er likevel ofte av større omfang, og litt løsere definert enn i skolesammenheng. Derfor kreves mer jobb med å finne ut akkurat hva som må gjøres, og hvorfor. Men jeg får jo hjelp og råd, dersom det skulle være nødvendig.


 

Svarer jobben til forventningene?

Jobben er litt annerledes enn jeg først fikk inntrykk av. Jeg har fått mer ansvar, samt større oppgaver. Noe som selvsagt er spennende. 

 

Hva tror du gjorde at avgjørelsen falt på nettopp deg i ansettelsen?

Det er vanskelig å peke på akkurat hva som gjorde at de valgte meg. Jeg hadde kjennskap til programvaren, samt utviklingsmiljøet som SEC Systems AS bruker. Og tydeligvis gikk jo intervjuet bra, da.

 

Har du et mål om å bli ansatt i bedriften?

Det er fremdeles en stund til jeg er ferdig med studiet. Jeg begynner til høsten på fjerde året av min siv.ing-utdannelse. Men, SEC holder på med mye spennende, så tilbud om fast ansettelse vil ønskes hjertelig velkommen!

LES OGSÅ: Lone er sommerstudent i Rambøll

 

Hva sier arbeidsgiveren?

Studenttorget intervjuet Lars Solberg, daglig leder i SEC Systems AS.

 

Hvor mange studenter tar dere inn på sommerjobb hvert år?

I år har vi tatt inn 3 studenter, men ønsker til neste år å ligge et sted mellom 3 og 5.

 

Hvilken bakgrunn ser dere etter hos kandidatene?

Primært så ser vi etter personer med datateknisk bakgrunn, men også innen faglige områder som produktdesign, profilering og visualisering.

Innenfor sivilingeniørstudier foretrekkes studieretninger som elektronikk, datateknikk og kybernetikk. Siv.ing-studier innenfor produktdesign, grafisk design etc. vurderes, ettersom de dekker andre behov, innenfor utvikling og kommersialisering.


 

Hvilke egenskaper står sentrale i utvelgelsen av kandidater?

Vi har høyt fokus på at de vi ansetter skal ha et sterkt faglig engasjement, og være genuint interessert i minst ett av dekningsområdene i bedriften.

Vi legger større vekt på et personlig engasjement og stå-på-vilje, enn på karakterer. Karakterer gir i mange tilfeller et lite nyansert bilde av personens evner. 

 

Tilbys Summer internship-kandidatene tilbud om fast jobb i ettertid?

Ja, det er det mulighet for.

Sommerjobb er en viktig utprøvingsarena, både for arbeidsgiver i forhold til å se hvordan arbeidstakeren passer inn i firmaet, og tilsvarende for arbeidstakeren i tillegg til å vurdere hvorvidt dette er av interesse å fortsette med.

Personer som har benyttet sommeren på å sette seg inn i selskapets oppgaver blir også raskere "produktive" når de går i fast arbeid.

 

Hva utmerker seg hos en kandidat dere evt velger å tilby jobb i etterkant?

Dersom de trives sammen med oss og utviser faglige og sosiale egenskaper, som vil være til nytte for firmaet, vil de få tilbud om fast stilling.

Her finner du en oversikt over bedrifter som tilbyr relevante sommerjobber / summer internships.