(StudentTorget.no):

Hybler, studentboliger og ledige rom i kollektiver tømmes for folk i sommersesongen, og de som reiser vekk er ofte interessert i å spare penger på husleie. Dette kan de gjøre ved å drive fremleie, altså å leie ut boligen de selv leier til noen andre. Mange leiekontrakter forbyr eksplisitt dette, men mange huseiere tillater fremleie på enkelte betingelser. Det er allikevel viktig å presisere at fremleie ikke er tillatt uten huseiers skriftlige samtykke.

Ofte er det et depositum knyttet til avtalen, og det er heller ikke uvanlig at huseier krever leien betalt forskuddsvis i sin helhet. Det er også vanlig at man som opprinnelig leietaker påtar seg ansvaret for det den man leier ut til foretar seg i perioden.

 

Må vite hva man gjør

Christian Heimdal, leder i Husleietvistutvalget i Bergen, forteller at det er flere kritiske punkter som må tas hensyn til når man skal drive fremleie.

– Det er blant annet slik at man må ha samtykke fra huseier i alle tilfeller, med mindre annet er oppgitt i avtalen. Dette er veldig viktig, forklarer han.

En av de største risikoene man løper ved å leie ut boligen til en tredje part, er at man selv står ansvarlig for hva vedkommende foretar seg i boligen, og at man ikke har muligheten til å ta saken frem for Husleietvistutvalget om noe skulle oppstå.

– Vi kan ikke treffe avgjørelser i tredjepartsforhold, vi kan bare mekle i konflikter som oppstår mellom huseier og leietaker, altså ikke mellom leietaker og fremleietaker, sier Heimdal.

Det er med andre ord viktig å ta høyde for at uforutsette ting kan skje, og at det i verste fall kan koste dyrt om man skulle ha uflaks.

– Jeg vil si det er viktigst å ha en god dialog med utleier, holde utleier orientert om hva man gjør og ikke minst vite hvem man tar inn i fremleieforholdet. Man må vite hva man gjør, er Christian Heimdals råd.


 

Viktig å stole på hverandre

Marius Brennbakk jobber for Østlendingen, og har erfaringer med fremleie fra tidligere. Han leide en leilighet sammen med en kamerat i Oslo over en periode på omtrent et år. Som nevnt innledningsvis er det ikke lov å drive fremleie uten skriftlig samtykke fra huseier, og Marius Brennbakk var i en utsatt posisjon fordi han verken hadde tegnet kontrakt eller andre skriftlige avtaler.

– Selv om jeg ikke hadde kontrakt, gikk alt helt ålreit. Det er viktig å tenke på hva slags forhold du har til de involverte partene hvis du tenker på å innlede et leieforhold av denne typen. Som regel kan det være lurt å gjøre dette sammen med venner du allerede stoler på og har en god tone med, sier Brennbakk. 

Mange kollektiver i Oslo og andre norske byer gjør det på akkurat denne måten, at et rom i leiligheten leies ut basert på en muntlig avtale, og uten en skikkelig kontrakt. Dette gir heller ikke leietakeren særlig gode rettigheter.

– Det er nettopp derfor det er viktig at man kan stole på hverandre. Jeg hadde ingen forpliktelser, så jeg kunne i prinsippet ta tingene mine og gå på dagen, men samtidig kunne jeg risikere å bli kastet ut på dagen. Derfor er jeg glad jeg kunne stole på de som var involvert i dette leieforholdet, forteller Marius Brennbakk.


 

Se an forholdet til huseier

– Jeg opplevde at huseier var lite i kontakt med meg i den perioden jeg drev fremleie, og erfarte egentlig at ting stort sett går bra så lenge du betaler i tide, holder ting i orden og ikke har for mange ukentlige nachspiel, sier vinkelnerstudent Audun Vagleng.

Han hadde blant annet folk boende hos seg da det ble arrangert en stor festival i byen der han bodde på daværende tidspunkt, og forteller at dette stort sett var en positiv erfaring.

– Det funket veldig bra, mye fordi dette var folk jeg kom i kontakt med via bekjentskaper. Dog var det noen praktiske problemer med nøkler og lignende, fortsetter han.

Alle huseiere synes ikke at dette er en god idé, og vil nekte en leietaker å drive fremleie. Allikevel kan det være et godt råd å ta høyde for hva slags forhold du har til huseier før du bestemmer deg for hvorvidt du skal meddele overfor vedkommende at du skal drive fremleie.

– Mitt beste tips til folk som vurderer dette, er å vurdere hva slags forhold du har til huseier, men også de du vurderer å leie til eller fra. Er huseier innom leieboligen én gang i året, kan du lett slippe unna uten å si noen ting, men hvis du har et godt forhold til huseier og snakker med vedkommende på ukentlig basis, kan det være like greit å si fra om avtalen, avslutter Vagleng.


 

Studentboliger må leies ut til studenter

Det er ofte restriksjoner på å drive fremleie av studentboliger, og det er ofte slik at disse kun kan leies ut til studenter med tilknytning til en utdanningsinstitusjon i samme by. Leier du for eksempel studentbolig av SiO, må du leie ut boligen til en student ved UiO, BI eller en annen av Oslo-institusjonene for å kunne drive fremleie.

I tillegg må man søke til studentsamskipnaden om dette på forhånd, og de fleste av Norges studentsamskipnader har skjemaer for dette på nettsidene sine. Der finner man også informasjon om hvilke andre restriksjoner de måtte ha.

Til syvende og sist er det ditt eget ansvar som leietaker å vite at alt er tatt hensyn til, og ikke minst at du kan stole på den du velger å leie ut til. Det er du som får skylden om noe skulle gå galt, og det er deg eventuelle sanksjoner rettes mot.

LES OGSÅ: DIY: Miljøvennlige og rimelige rengjøringsprodukter du kan lage selv

 

Betingelser for fremleie av studentboliger:

 

  • Personen du skal fremleie til, fremleietaker, må være en student tilknyttet samskipnaden.
  • Fremleietaker kan ikke ha uoppgjorte forhold med samskipnaden: For eksempel at vedkommende skylder husleie fra tidligere leieforhold, eller har bodd over makstiden som er 5 år.
  • Som leietaker er du ansvarlig for boligen. Hvis fremleietaker ødelegger noe i boligen – står du ansvarlig.
  • Du må selv ordne med kontrakt mellom deg og fremleietaker.
  • Husleien kan ikke være høyere enn du selv betaler.
  • Ved kontraktslutt er du ansvarlig for at nøkkelen blir levert i tide. Hvis dette ikke blir gjort vil du få et gebyr for sen utflytting, og du må betale husleie til nøkkelen er levert.
  • Ved utflytting skal boligen, inklusiv kjøkken, bad, og bod vaskes ordentlig. Er ikke dette gjort vil du bli fakturert for vask.
    (Kilde: SiO.no)