(StudentTorget.no):

I kampens hete kan man fort falle for det første og beste tilbudet, men dette er ikke alltid det lureste. For du kan nemlig bli lurt.

Forbrukerrådet får årlig inn flere tusen saker som omhandler oppsigelse, leiepriser eller feil med leilighet.

- Det er viktig å lese kontrakten nøye, sjekke oppsigelsestiden og hva husleien inkluderer før man signerer, råder Ingeborg Flønes, direktør for forbrukerservice.

- Ved hjelp av noen enkle grep slipper du unna de største problemene. Følger du våre tips vil du være godt rustet i boligjakten, sier Flønes.

 

SLIK SIKRER DU DEG ET GODT LEIEFORHOLD

Kontrakten skal inneholde:

 

Størrelse på hybelen.

Informasjon om depositum.

Om det forekommer tilleggsbetaling for strøm og vann.

Leieforholdets tidsrom.

Oppsigelsesfrist.


Depositum, en garanti mellom deg og utleier

Skal IKKE betales inn på utleiers konto.

Sammen med utleier oppretter dere en depositumskonto i banken i ditt navn.

Renter på depositumskontoen skal tilfalle leietakeren.

Utleier skal betale gebyret ved opprettelse av depositumskonto.


Husleie pr. måned

Et fastbestemt beløp. Alle utgifter skal være inkludert i husleien.

Utleier kan IKKE kreve tilleggsbetaling for eiendsomsskatt, renovasjon, feiing, forsikring, utlevering av nøkler og lignende.

 

 

 Alt inkludert i husleien?

 Regel nummer en: Sett deg alltid nøye inn i husleiekontrakten.

Før du skriver under, er det viktig å orientere seg om hva husleien inkluderer. Husleien skal dekke kommunale utgifter og vedlikehold. Strøm, kabel-TV og internett er som regel unntatt hos noen utleiere. Dette kan også gjelde vann og avløp om dette er noe som må måles på egenhånd. 

Det finnes to typer leiekontrakter: tidsubestemt leiekontrakt som løper inntil en av partene sier den opp, og tidsbestemt leieavtale som utløper på et fastsatt tidspunkt. I tidsbestemte leieavtaler er det ofte ikke anledning til å si opp i denne perioden. I så fall skal dette være opplyst skriftlig for at det skal være et gyldig vilkår. Det er viktig å kjenne til avtalen du inngår, og hvilke oppsigelsesfrister som gjelder.

Studenter anbefales til å unngå kontrakter med lang leieperiode, fordi studenter ofte flytter mellom flere byer i løpet av studietiden.


 

MANGLER DU LEIEKONTRAKT? HER KAN DU LASTE NED KONTRAKTER GRATIS

 

Opprett depositumskonto i ditt navn

Depositum er en annen ting du må være obs på.

- Du må aldri betale depositum direkte inn på utleiers personlige konto, advarer Flønes.

 

Hun forteller at depositumet er en garanti mellom utleier og leietaker. Pengene skal alltid settes inn på en egen depositumskonto i banken som er opprettet i ditt navn. Den du leier av skal betale gebyret ved opprettelsen av denne kontoen. 

 

-  Årsaken til at vi advarer mot dette er at vi ikke sjeldent hører om folk som flytter og som ikke får tilbake depositumet sitt. Er pengene på utleiers konto er det en tung prosess å få pengene tilbake. Har du depositumkonto i banken kan du be dem å betale ut pengene om ikke utleier har klaget og gått til forliksrådet innen en viss frist, sier Flønes.

LES OGSÅ: De beste tipsene til hvordan dere skaper et godt kollektiv

 

HUSLEIETIPS

Bruk kontrakt: Skal flere dele en leilighet er det beste at hver enkelt har kontrakter med utleieren, eller at alles navn står på kontrakten.

Gå igjennom boligen sammen med utleier både før og etter du flytter. Noter ned eventuelle feil og ta gjerne bilder. Legge det gjerne med i kontrakten. Er leiligheten møblert, lager dere en inventarliste.

Huseier har ikke adgang til boligen uten at dette varsles på forhånd. Unntak gjelder ved krisesituasjoner som for eksempel vannlekkasje.

Hvis du og utleier ikke blir enig kan du enten gå til forliksrådet eller til husleietvistutvalg i Oslo, Trondheim og Bergen om du bor der.

 

 

Ved uenighet

Hvis du er uenig med utleier, og dere ikke greier å løse saken dere imellom, fins det egne husleietvistutvalg i Oslo, Trondheim og Bergen som kan hjelpe deg. Har ikke lærestedet ditt et slikt utvalg kan du gå til forliksrådet i din hjemkommune.

Som student kan du også få hjelp av andre studenter ved jusshjelpen i Tromsø, Trondheim, Oslo og Bergen, samt hos Leieboerforeningen dersom du er medlem der.