Det er ingen spøk å være fersking på leiemarkedet. Det finnes nemlig en del fallgruver som potensielt kan gi store konsekvenser.

Derfor har vi snakket med Olav Kasland, fagdirektør for bolig i Forbrukerrådet, for å få noen gode råd til hva studenter på leie-jakt bør være obs på.

– Undersøk boligen for feil. Ta gjerne bilder av feilene, hvis ikke kan du få ansvar for dem når du flytter.

– Sjekk muligheten for å si opp. Ting kan fort endre seg i løpet av et år, og mange som tar kontakt med oss spør om dette, fortsetter han.

 Sjekk også hva som er inkludert i leien. Strøm og internett kan komme i tillegg, og det er greit å vite når du planlegger økonomien.

 

Viktig å signere en leiekontrakt

Uansett om du leier privat eller ikke, er det viktig at du signerer en leiekontrakt. En gratis husleiekontrakt-mal finner du på Forbrukerrådets nettsider.

– Leieprisen og regler for oppsigelse bør være inkludert i en leiekontrakt. Husleielovens regler gjelder hvis det ikke står noe om det i avtalen, sier Kasland.

Skal du leie sammen med venner eller bo i kollektiv, bør alle som bor der signere kontrakten.

– Ikke påta deg ansvar for andres gjeld, lei direkte med utleier.

– Vi anbefaler ikke at noen tar på seg ansvar for å betale husleie for andre, som man gjør ved å påta seg ansvaret for at leien betales for hele kollektivet, utdyper han.

– Hver enkelt i kollektivet bør ha egen avtale med utleier av boligen.


 

Hva er inkludert i husleien?

Hva er egentlig inkludert i husleien? Mange steder må du dekke utgifter for strøm og internett selv. Husk at du, ifølge Husleieloven, kun skal forholde deg til én leiepris fra utleier.

Utleier har ikke lov til å ta ekstra betalt for overtakelse av leilighet, forsikring eller lignende.

Vedlikehold og reparasjoner er inkludert i husleien. Unntaket kan være strøm, vann og avløp, men det kan ikke settes nye krav etter at kontrakten er signert.

Betaler du depositum, kan du kreve at det opprettes en depositumskonto. Det er utleiers plikt å dekke kostnadene for denne. Her skal verken leietaker eller utleier kunne ta ut penger.

Depositumet kan maks tilsvare seks måneder med husleie, og betales tilbake til leietaker når leieforholdet er avsluttet. Utleier kan bruke depositumet til å dekke skader på leiligheten eller ubetalt husleie.

Hvor lang er oppsigelsestiden? Er kontakten tidsbestemt eller tidsubestemt? Utleier kan lage en bindende leiekontrakt på opptil tre år, og på opptil ett år for hybler/leiligheter i egen bolig.

Oppsigelsestid kan presiseres i kontrakten, men er ellers tre måneder for boliger, og én måned for hybler i andres bolig.

– For den som leier er det best med en tidsubestemt, det vil si løpende, avtale.

– For utleier er det best å leie ut boligen for tre år av gangen, og for boliger og hybler i egen bolig, for ett år av gangen. Begge deler er lov, fortsetter Kasland.


 

Etter at du har signert leiekontrakten

Utleier kan ikke gjøre endringer i kontrakten eller leien etter at kontrakten er signert, men har muligheten til å kreve husleieøkning i samsvar med konsumprisindeksen én gang i året. Da skal du ha skriftlig advarsel først.

Ette tre år kan husleien tilpasses gjengs leie, som vil si husleien som betales for tilsvarende boliger i samme område.

En innboforsikring dekker skader på eiendelene dine i leiligheten, forårsaket av brann, vannskader, skadedyr eller lignende.

Husk at det fort kan bli dyrt hvis du skal erstatte alt i leiligheten, som klær, pensumbøker, møbler og så videre, hvis noe skulle skje.

I disse tilfellene er det viktig med en innboforsikring. Husk at mange forsikringsselskaper tilbyr kombinert helse-, reise- og innboforsikring.

LES OGSÅ: Kjøpe bolig som student - Kristin kjøpte sin første bolig mens hun studerte

 

Hva om du vil flytte?

– Oppsigelsesfristen står utleier fritt til å avtale dere imellom, forklarer Kasland, og utdyper:

– Er ikke noe bestemt i kontrakten, sier loven tre måneder for egne boliger, og én måned for hybler i annens bolig.


– Det er likevel lov å spørre utleier om kortere oppsigelsesfrist dersom det passer bedre for deg, men de kan si nei, fortsetter han.


 

8 absolutte leie-råd du bør følge

Følgende råd bør du alltid følge ved inngåelse av en ny leiekontrakt, enten du leier alene eller sammen med andre:

1. Bruk kontrakt

2. Se boligen før du undertegner eller betaler noe

3. Sjekk hva som er inkludert i leien

4. Undersøk dine plikter

5. Sjekk oppsigelsestiden

6. Krev depositumskonto

7. Skriv ned og ta bilde av skader på boligen sammen med utleier ved inn- og utflytting

8. Ikke undertegn en avtale for andre. I kollektiv bør alle undertegne