(StudentTorget.no):

I disse dager er det mange som har fått vite hvilket studie de har fått plass ved, og er på leting etter bolig i sin nye studentby. Men det er ingen spøk å være fersking på leiemarkedet. Det finnes nemlig en del fallgruver som potensielt kan gi store konsekvenser. 

Derfor har vi snakket med Olav Kasland, fagdirektør for bolig i Forbrukerrådet, for å få noen gode råd til hva studenter på boligjakt bør være obs på.

– Undersøk boligen for feil. Ta gjerne bilder av de, hvis ikke kan du få ansvar for de når du flytter. Sjekk muligheten for å si opp. Ting kan fort endre seg i løpet av et år, og mange som tar kontakt spør oss om dette. Sjekk også hva som er inkludert i leie. Strøm og internett kan komme i tillegg, sier Olav Kasland til StudentTorget.no.

Her er hans sjekkliste forhåndsreglene som bør følges:

  • Bruk kontrakt
  • Se boligen før du betaler og undertegner
  • Sjekk hva som er inkludert i husleien
  • Undersøk hvilke plikter du får
  • Sjekk oppsigelsestiden
  • Krev depositumskonto
  • Skriv ned skader på boligen med utleier ved inn- og utflytting
  • Ikke undertegn en avtale for andre. Skal du bo i kollektiv, bør alle undertegne

 

Viktig å signere en leiekontrakt

Uansett om du leier privat eller ikke, er det viktig at du signerer en leiekontrakt. En gratis husleiekontrakt finner du her, på Forbrukerrådets nettsider. 

– Leien og regler for oppsigelse burde være inkludert i en leiekontrakt. Husleieloven regler gjelder, hvis det ikke står noe om det i avtalen, sier Kasland.

Skal du leie sammen med venner eller bo i kollektiv, burde alle som bor der signere kontrakten.

– Ikke påta deg ansvar for andres gjeld. Lei direkte med utleier. Vi anbefale ikke at noen tar på seg ansvar for å betale husleie for andre, som å påta seg ansvar for at leien betales for kollektivet. Hver enkelt i kollektivet bør ha egen avtale med utleier av boligen, sier Kasland.


 

Hva er inkludert i husleien?

Hva er egentlig inkludert i husleien? Mange steder må du dekke utgifter for strøm og internett selv. Husk at du, i følge Husleieloven, kun skal forholde deg til én leiepris fra utleier. Utleier har ikke lov til å ta ekstra betalt for overtagelse av leilighet, forsikring, eller lignende. Vedlikehold og reparasjoner er inkludert i husleien. Unntaket kan være strøm, vann og avløp, men det kan ikke settes nye krav etter at kontrakten er signert.

Betaler du depositum kan du kreve at det opprettes en depositumkonto. Det er utleier sin plikt å dekke kostnadene for denne. Her skal verken leietaker eller utleier kunne ta ut penger. Depositumet kan maks tilsvare seks måneder med husleie, og betales tilbake til leietaker når leieforholdet er avsluttet. Utleier kan bruke depositumet for å dekke skader på leiligheten eller ubetalt husleie.

Hvor lang er oppsigelsestiden? Er kontakten tidsbestemt eller tidsubestemt? Utleier kan lage en bindende leiekontrakt på opp til tre år, og på opp til ett år for hybler/leiligheter i egen bolig. Oppsigelsestid kan presiseres i kontrakten, men er ellers tre måneder for boliger, og en måned for hybler i andres bolig.

– For den som leier er det beste med en tidsubestemt, det vil si løpende, avtale. For den som leier ut er det best å leie ut boliger for tre år av gangen, og for boliger og hybler i egen bolig, for ett år. Begge deler er lov, sier Kasland.


 

Etter at du har signert leiekontrakten

Utleier kan ikke gjøre endringer i kontrakten eller leien etter at kontrakten er signert, men har muligheten til å kreve husleieøkning i samsvar med konsumprisindeksen en gang i året. Da skal du ha skriftlig advarsel først. Ette tre år kan husleien tilpasses gjengs leie, dvs. husleien som betales for tilsvarende boliger i samme område.

En innboforsikring dekker skader på eiendelene dine i leiligheten, som skyldes brann, vannskader, skadedyr, eller lignende. Husk at det fort kan bli dyrt om du skal erstatte alt i leiligheten, som klær, pensumbøker, møbler og så videre, hvis noe skulle skje. Da er det viktig med en innboforsikring. Husk at mange forsikringsselskaper tilbyr kombinert helse-, reise- og innboforsikring.

LES OGSÅ: Loppemarked - veien til en billig studenthybel?

 

Hva om du vil flytte?

– Oppsigelsesfristen er utleier fritt til å avtale dere imellom. Er ikke noe bestemt sier loven tre måneder for boliger, og en måned for hybler i annens bolig, sier Kasland.

– Koronakrisen er en utfordring for mange. Den gir ikke rett på kortere oppsigelsesfrist, eller lavere leie, men det er lov til å spørre. Husk at depositumet sikrer utleier for husleie som du ikke kan betale.

Kilder: Forbrukerrådet