8.februar kunngjorde Kunnskapsdepartementet tildelingen av 983 nye studentboliger i Norge. Av disse ble 96 tildelt Trondheim. Leder av Velferdstinget i Trondheim, Thea Indahl Mæhlum, er skuffet. Nå frykter hun at studenter i byen vil få problemer med å skaffe seg bolig.

 

 Slik ble boligene fordelt:


By:                                         Antall:

Trondheim:                                  96
 
Stavanger:                                   50
 
Bergen:                                       100
 
Oslo:                                           167
 
OAS (Oslo):                                 115
 
Bodø:                                           70


Romsdal og Nordmøre (Molde):   50
 
Narvik:                                         36
 
Sogn og Fjordane (Sogndal):       55
 
Agder (Kristiansand):                  100
 
Ås:                                               50
 
Oppland (Gjøvik):                         25
 
Sunnmøre (Ålesund):                   70
 
SUM:                                           983 


Kilde: Kunnskapsdepartementet

- Det kom signaler om at de store byene og de med mange internasjonale studenter skulle bli prioritert.

 Studentsamskipnaden i Trondheim hadde søkt om 396 boliger, og vi hadde håpet å få oppfylt minst halvparten. Derfor synes vi det er merkelig at vi ikke fikk flere, sier Mæhlum.

Til sammenligning fikk Kristiansand tildelt 100 boliger, og Oslo/Akershus til sammen 282.

Det nasjonale målet er at 20% av studentene skal kunne huses av studentsamskipnadene. I Trondheim har man i dag en dekningsgrad på 13%, men antallet studenter øker stadig. Dette kan få følger for studentenes boligsituasjon i fremtiden.

- Om Trondheim skal nå målet, trengs det rundt 2000 boliger til, forteller Mæhlum.

800 nye boliger er i dag under bygging på tre forskjellige plasser i Trondheim.

- Men selv med disse er man lang unna målet. En konsekvens kan bli at husleieprisene i det private markedet stiger. Siden antallet studenter øker, vil det dessuten bli kamp om å få seg et sted å bo, sier Mæhlum.


Hun frykter at man vil få flere useriøse utleiere som leier ut hybler med dårlig standard til urimelige priser.

- Studentene kan bli nødt til å ta til takke med dette, siden det ikke finnes alternativer. Studiestøtten har heller ikke positive utsikter, noe som medfører at gapet mellom studentenes økonomi og prisene ellers i samfunnet blir større og større.

LES OGSÅ: Leie leilighet? Unngå disse hybelfellene

 

 

Internasjonale studenter skaper hodebry

 

- Enda verre er det for internasjonale studenter som kommer til byen og ikke snakker norsk, sier Mæhlum.

Rundt 30% av leietakerne i SiTs boliger er internasjonale studenter. Mæhlum forstår at det er vanskeligere for disse enn for norske studenter, men det vil ikke bli lettere for disse å skaffe seg studentbolig fremover. 30% er øverste grense for hvor mange internasjonale studenter som får bolig gjennom SiT.

- Årsaken til dette er  blant annet at veldig mange internasjonale studenter bare er her på høstsemesteret, og SiT opplever derfor stor tomgang i sine boliger resten av studieåret. Dette gir økt husleie for de andre beboerne, sier Mæhlum.


Mange velger dessuten å bli i Norge for å jobbe om sommeren. Siden SiT bare har en måneds oppsigelsestid, gir dette en dårlig oversikt over når de flytter og hvor mange som blir ledige når semesteret begynner.Mæhlum understreker at de setter pris på internasjonalisering, men hun skulle ønske utdanningsinstitusjonene tok et større ansvar for sine internasjonale studenter.

- Det er utdanningsinstitusjonene som har store internasjonale strategier, og som ønsker mange internasjonale studenter. Når dette resulterer i at de ikke klarer å gi den bolig og et godt opphold, så ser ikke jeg det som særlig positivt. Jeg ønsker at blant annet NTNU selv tar et større ansvar for å hjelpe de internasjonale studentene med bolig.

Mer informasjon om årets tildeling av studentboliger finner du her.