(StudentTorget.no):

Allerede tidlig i 2010 begynte Odd Arne Skjong og fire medstudenter på sivilingeniør i maskin, prosess og produktutvikling ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) å planlegge sitt kommende masterprosjekt, Roskva, som omhandler bygging av en elektrisk motorsykkel. Og til tross for at masteroppgaven kun er en teoretisk oppgave, er planen å både konstruere, designe og bygge. For de vant studentene Teknas masterstipend for 2011. 

- Vi vil bygge en prototype av motorsykkelen vår og da er finansiering en stor utfordring. Sponsormidler er vanskelige å få, så stipendet var en fin begynnelse, sier Skjong.
 
 

Stipend for språkinteresserte

 

VANT MASTERSTIPEND: Masterstudentene ved UMB vant teknas masterstipend for 2011. F.v.: Lars Norberg, Erik Olsvik, Hans Ola Krog, Odd Arne Skjong og Espen Kultorp.

Teknas stipend er kun for studenter som er medlem i foreningen, men de er slett ikke de eneste som lyser ut masterstipend. Seniorrådgiver Dag F. Simonsen ved Språkrådet forteller at de har tilbudt støtte til engasjerte studenter i over 10 år.

- I utgangspunktet delte vi ut stipend i forbindelse med arbeidet med engelsk påvirkning på det norske språket, fordi vi ønsket å sette søkelyset på og skaffe kunnskap om dette. Gradvis har det forskjøvet seg til å favne oppgaver som dreier seg om ulike språkbrukssituasjoner, sier han.
 
Hver høst deler Språkrådet ut to stipend på 20 000 kroner hver, og for skoleåret 2011/2012 var det åtte håpefulle masterstudenter som sendte inn sine masteroppgaveprosjekter. 
 
- Interessen for stipendet varierer veldig, men dersom det kommer inn flere gode søknader, slik det gjorde i fjor, deler vi gjerne ut stipend til flere enn to stykker, forteller Simonsen.
 
For Skjong og hans medstudenter kommer stipendet til å bidra stort til prosjektet. 
 
- Stipendet er til stor hjelp fordi vi får kjøpt inn flere av komponentene vi trenger til prototypen vår. Når en organisasjon som Tekna har tro på prosjektet blir det det lettere å overbevise eventuelle sponsorer om at de bør satse på vårt prosjekt, sier han.
 
Den dyktige studenten tror det var den gode ideen, det grundige forarbeidet og klare målsetninger som sammen gjorde at akkurat Roskva ble tildelt stipendet.
 
- Vi har et prosjekt som er fremtidsrettet og interessant. Vi hadde tegnet en prototype i 3D som vi hadde kjørt forskjellige analyser på for å få litt kjøtt på beinet. Dessuten hadde vi satt opp et godt budsjett og vi søkte etter midler til spesifikke innkjøp, utdyper han.
 

- Et bra tilbud 

 
Seniorrådgiver Simonsen i Språkrådet overlater til studentene å vurdere verdien av å få tildelt stipend, men sier at det er et tiltak de er fornøyde med.
 
- Jeg er usikker på hvor lenge 20 000 kroner varer, men jeg vi si at det er et bra tilbud. Og hvis det vi etterspør er innenfor interessefeltet ditt og korresponderer med oppgaven din, så vil jeg si at det kun er fordeler med å få et stipend fra oss.
 
Ulike organisasjoner og bedrifter stiller ulike krav til masterstudentene de deler ut stipend til,  men Simonsen mener ikke disse er urimelige på noen måte.
 
- Det er en ordlyd man må forholde seg til. Vi forbeholder oss retten til å kunne mangfoldiggjøre oppgaven, og for eksempel dele den ut til bestemte grupper vi mener kan ha nytte av å lese den. Studentene forplikter seg også til å skrive en artikkel i ”Språknytt”. 
 
 

Takknemlige 

 

ROSKVA: Stipendet masterstudentene fikk utdelt kommer godt med når de skal utvikle prototypen av en elektrisk motorsykkel, Roskva


UMB-studentene er veldig takknemlige for at de ble valgt som vinnere av Tekna, og ser kun fordeler med å få tildelt stipend. 

- Vi får penger til (relativt) fri disposisjon, uten føringer eller krav til å lykkes. Vi ble også invitert med på Zero-konferansen der vi fikk stå på standen til Tekna og vise oss frem. I den forbindelse var vi i kontakt med et reklamebyrå hvor vi fikk laget flyere samt at vi fikk råd og tips om markedsføring, forteller Skjong.
 
Både han og medstudentene i Roskva ser på tildelingen som en steg i riktig retning.

- Å bli tildelt et slikt stipend viser at folk har tro på ideen vår og er derfor kun et stort pluss. Vi vil absolutt anbefale andre å søke masterstipend så lenge de har et seriøst prosjekt og er innstilt på å fullføre. Husk at budsjett, slagord og slike ting er viktige for å få prosjektet til å fremstå seriøst, råder Skjong. 

LES OGSÅ: Gjennomslag for Ph.D-stipend i Statsbudsjettet for 2016