Lånekassen er ikke den eneste løsningen for å finansiere utdanningskostnader. Det finnes et hav av muligheter for å motta stipender og legater som gir støtte til et vidt spekter av fagområder. Samfunnsgeografistudent Martine Kværner Roberts er en av de som har fått tildelt flere stipender - det har hjulpet henne godt på vei i masteroppgaven.

Snakk med medstudenter

Martine ble kjent med muligheten for å motta stipender gjennom medstudenter. Hun råder nå andre til å snakke med studenter som har kommet lengre på vei i studiene for å hente gode ”tips”.
Stipendene hun har mottatt, har bidratt til å løfte masteroppgaven ved at hun har kunnet reise for å foreta kvalitative undersøkelser innen forskningsfeltet sitt.

- Jeg er utrolig takknemlig for stipendene mine som har gjort at jeg kunne tilbringe 3 måneder på feltarbeid. Jeg har også hatt god nytte av smarte folk som jobber i de forskjellige institusjonene som har vært behjelpelige både med utforming av prosjektskisse, samt kontakter i Sør-Afrika.

 

Følg med på nettet

- Stipend og legatordninger er for mange ukjent. Men til tross for lite promotering av fond og legatordninger finner folk veien, forteller Kaia B. Vogt ved Unifor.

Unifor er forvaltningsstiftelsen for fond og legater ved Universitet i Oslo, og forvalter hovedsakelig ordninger som går til forskning. Vogt forteller at videre at de mottar mange søknader, og de ulike ordningene lyses ut på nettsiden deres slik som med mange andre støtteordninger.

Hun råder  interesserte til å følge jevnlig med på aktuelle fond og legater. Stiftelsen administrerer rundt 220 ulike ordninger.


 

Vær tidlig ute

Ikke bare bidrar stipender og legater til å fylle på kontoen din, men dette er også en flott ting å føre opp på CV-en. Det at du har mottatt en form for stipend eller legat betyr at du har skilt deg ut i søknadsbunken og viser til et ekte engasjement og initiativ.

Martine Kværner Roberts anbefaler derfor alle til å undersøke hva slags stipender som finnes der ute, og være ekstra oppmerksom på søknadsfrister. Ulike stipendordninger har søknadsfrist kun en gang i året, og søknadene krever en god del arbeid.

- Selv om det kan være et slit å skrive alle søknadene, er det faktisk en veldig god måte å bli tvunget til å definere forskningsprosjektet ditt tidlig i prosessen. Og det er god trening i å ”selge” budskapet ditt.

Om du skulle være så heldig å få innvilget en stipendordning er det imidlertid forskjell i hvilke betingelser som følger med avtalen.

- Noen stipender er direkte knyttet til feltarbeid, mens andre tar form av en månedlig utbetaling i en viss periode. Sjekk ut hvilke betingelser som gjelder. For eksempel krever noen at du knyttes opp til institusjonen du har fått stipend fra ved at du har kontorplass der og deltar i institusjonens aktiviteter.


Men mange tillater også mer fleksible arbeidsteder forteller hun videre.

- Hvis du vil reise på feltarbeid har gjerne instituttet du studerer på støtteordninger eller kunnskap om andre institusjoner som støtter ditt fagfelt eller landområde. For eksempel støtter Nordiska Afrikainstitutet unge forskere som er interessert i Afrika. Det varierer om man må dokumentere utgiftene sine eller om man blir tildelt et generelt stipend som kan disponeres fritt.  I tillegg har Lånekassen også generelle reisestipend, avslutter Martine.

LES OGSÅ: Gjennomslag for Ph.D-stipend i Statsbudsjettet for 2016

 

For tips og informasjon

www.legathandboken.no
www.unifor.no
www.legatsiden.no
www.alarga.no
www.eurodesk.no
www.drommestipendet.no
www.nansenfondet.no
www.frifond.no
www.legatnett.no
www.fou.no

 

 LEGATER - FAKTA


Det finnes mer en 2300 ulike stipend og legatordninger i Norge.
Et legat er en pengesum avsatt til et spesifikt område. Det finnes fond og støtteordninger for et vidt utvalg av fagområder til både reise, utdanning og forskning. Stipender og legater varierer i størrelse og har ulike betingelser. Få fatt på legathåndboka som gis ut hvert år som inneholder en full oversikt over alle stipender og legater som finnes i Norge. (kilde legathandboken.no)