(StudentTorget.no):

Trang studentøkonomi? Da bør du lese videre.

– Det finnes svært mange muligheter til å få støtte for studenter, sier Bjarne Vasset, grunnlegger av stipendportalen.no.

Hvert år kan du søke på over 1500 legater og stipender. Stønader som for det meste er skattefrie og som ikke påvirker støtten du får fra Lånekassen. Et legat er penger som deles ut til personer eller organisasjoner med den hensikt å støtte et bestemt formål.

Legatene er ofte opprettet av personer som har ønsket å tilgodese diverse samfunnsgrupper, såkalte filantroper.

 

Hvem kan søke?

Det er ulike vilkår for at du skal kunne bli tildelt et legat.

 

Fakta om legater i Norge

 

Et legat er en pengegave som foræres til personer som oppfyller bestemte kriterier.

 

✔Et legat kan for eksempel opprettes dersom en person testamenterer en sum med penger til et bestemt formål. Pengene investeres gjerne i fond eller aksjer med lav risiko, og det er avkastningen som fordeles mellom verdige søkere.

 

✔1435 styrer og foreninger deler ut over 2500 legater i Norge. Over 50 prosent av legatene er geografisk betinget og flest legater finner du i Hordaland.

 

✔Over 300 legater er øremerket utdanningsformål. I tillegg til disse finnes det både sosiale- og geografisk begrensede legater som studenter kvalifiserer for.

 

Kilder:  Wikipedia.no / Stipendportalen.no

 

– Vi har 1.500 legater i vår database og det er utrolig mange forskjellige kriterier som legges til grunn for de enkelte legatene, sier Vasset.

Han trekker frem krav om geografisk tilhørighet i en spesiell del av en kommune, hvilken skole eller fagområde man studerer ved, om man er enslig dame, lider av en spesiell sykdom eller om man vil forske på et spesielt fagområde.

Vasset mener at det å tenke på kriteriene er noe av det viktigste med hele søknadsprosessen.

– Hvordan skal man skille seg ut i mengden av søkere?

– Det viktigste er å være sikker på at man oppfyller kravene som legatet har satt opp, for deretter å ha en god og godt utfylt søknad. Er man i tvil om kriteriene, bør man ta direkte kontakt med hver enkelt legat for å høre.


 

Slik søker du om støtte

 

1. Søk etter ALLE relevante støtteordninger. Mange støtteordninger tilbyr støtte til det samme, så bruk flere innfallsvinkler når du søker. Jo flere relevante søknader du kan sende, jo større er sjansen for at du får den støtten du ønsker.

 

2. Sett deg grundig inn i hva støtteordningen tilbyr støtte til. Det er bortkastet tid for både støtteordningen og deg hvis man søker på feil legat. Les nøye hva støtteordningen er tenkt brukt til, og eventuelt hvilke kriterier du som søker må tilfredsstille for å bli vurdert.

 

3. Husk søknadsfristen. Enkelte støtteordninger har en gitt dato mens andre støtteordninger har rullerende søknadsfrist (dvs. ingen spesiell frist, men at alle søknader blir vurdert fortløpende). Det er å anbefale at man søker i god tid i forveien, gjerne 3-4 uker før søknadsfristen går ut.

 

4. Tenk på utforming av søknaden. Se etter krav etter for eksempel spesielt søknadsskjema, hvordan søknaden skal sendes inn og så videre. Hvis det ikke er noe krav til å benytte et spesielt søknadsskjema, bygg opp søknaden som en vanlig jobbsøknad. Husk å legge ved alle relevante papirer.

 

5. Oppfølging: Ta gjerne kontakt med støtteordningen ca. en uke etter at du har sendt inn søknaden. Hør om de har mottatt søknaden og om det er noen papirer de mangler, og / eller om det er noe i søknaden din som er uklart.

 

6. Etter endt bruk av støtten: Ta kontakt med støtteordningen og gi en takk og en tilbakemelding når du har brukt den tildelte støtten.

 

 

Hvordan finner man et legat?

Stipendportalen.no har den største oversikten over stipender og legater i Norge og samler alle legater og stipender på ett sted. Tjenesten er helt gratis og stiller all informasjon til disposisjon for sine brukere.

For eksempel ligger kontaktinformasjonen til de fleste legatene tilgjengelig ved søk i databasen.

LES OGSÅ: Husk å søke på legatstipend

 

Populære legater

 

Anthonstiftelsen

Støtter hvert år mer enn 100 studenter og elever med stipender og tilskudd til utdanning. 

 

Hans Herman Horns Stiftelse
Yter støtte til ethvert tiltak av sosial, humanitær, kulturell, kunstnerisk, vitenskapelig, forskningsmessig, idrettslig eller samfunnsmessig art eller tiltak og virksomheter, som er beslektet med eller står i forbindelse med de angitte tiltak m.m.

Norge-Amerika Foreningen
Tilbyr en rekke stipender til nordmenn som ønsker å studere i USA

 

 

Fra hundrelapper til millioner

Mottar du legater og stipender, vil ikke dette påvirke støtten fra Lånekassen dersom du bor i Norge. Er du derimot student i utlandet, kan reisestipend og gebyrstipend bli redusert. Men det kan være verdt det, da legater kan være veien fram mot målet. Ofte kan et stipend eller et legat bety forskjellen for fremtidsplanene, enten det er sport, utdanning eller reise.

– Støtten man får varierer fra noen få hundrelapper til flere millioner. De store beløpene gjelder som regel forskningsstipend og er forbeholdt forsknings- og utdanningsinstitusjoner, sier Vasset.

Vasset mener det er vanskelig å si hvilke type legater som er mest populære, men søknadsoversikten indikerer at det er legater med stikkordene sosial, kulturell, kunstnerisk, vitenskapelig og initiativrik som topper listen. Det vil si at de fleste faller inn under disse kategoriene. Dermed er det bare å sette i gang søkeprosessen.

Dersom du er i tvil, ta kontakt med skattekontoret, som vil ta den endelige avgjørelsen om hvorvidt du er nødt til å skatte av stønaden.