(Japans ambassade:)

 KORTE FAKTA: 

- Søknadsfrist for stipend (1) i midten av mars, stipend (2) og (3) er i juni/juli

- MEXT hjelper med å søke på universitet

- Fra 117.000 yen per måned + flybilletter

Hvem bør søke?
Det japanske Utdanningsdepartementet (MEXT) deler ut stipender til norske søkere i tre ulike kategorier:
(1) Elever som nylig har avsluttet videregående skole
(2) Studenter som har påbegynt (men ikke avsluttet) en bachelorgrad som inkluderer japansk språk
(3) Studenter som har fullført en bachelor- eller mastergrad.

 

Hva kan jeg få?

(1) Stipend i japansk språk og kultur (Japanese studies students)

5-årig stipend for studier til bachelorgrad ved et japansk universitet.

For programmet med studiestart april 2014 må søkere må være født mellom 2. april 1992 og 1. april 1997. Stipendet er for tiden stipulert til ¥117.000/mnd, og inkluderer også flybillett til og fra Japan ved studiestart og -avslutning. Studieavgifter dekkes av japanske myndigheter.


(2) Bachelorstipend (Undergraduate students)

Stipendet løper i ett år og går til studier i japansk språk og kultur på bachelornivå i Japan.
For programmet med studiestart oktober 2013 må søkere må være født mellom 2. april 1983 og 1. april 1995. Søkere må i tillegg ha fullført minst ett års universitetsstudier per april 2013. Stipendet er for tiden stipulert til ¥117.000/mnd, og inkluderer også flybillett til og fra Japan ved studiestart og -avslutning.

Studieavgifter dekkes av japanske myndigheter.

(3) Stipend til viderekomne studier og forskning (Research students)

Stipendet løper i 18 eller 24 måneders stipend for studier i Japan innen alle fagretninger på masternivå eller høyere. Stipendet kan brukes til frie studier, men en står fritt til å søke opptak til studieprogram ved universitetet en går på.

LES OGSÅ: Japan - studievalg-link sak

For programmet med studiestart april eller september 2014 må søkere være født på eller etter 2. april 1979. Stipende er stipulert til ¥143.000/mnd. Studieavgifter og flybillett til og fra Japan ved studiestart og -avslutning dekkes av japanske myndigheter.


 

 KONTAKTINFORMASJON: 

Besøk ambassaden sine hjemmesider og ta gjerne kontakt for mer informasjon.

Hjemmeside: 
http://www.no.emb-japan.go.jp/

E-post: info@os.mofa.go.jp
Tlf: (+47) 22 99 16 00

Åpningstider: 09.00 - 12.30, 13.15 - 16.00, mandag til fredag.

For dager vi holder stengt og mer informasjon om åpningstider, se her.

Må jeg ha kommet inn på et japansk universitet før jeg kan søke om MEXT-stipend?

LES OGSÅ: 10 ting du ikke visste om Tokyo

Nei. For program (1) og (2) vil MEXT plassere deg på et egnet universitet i Japan. For program (3) vil du kunne legge frem en liste på tre universiteter i prioritert rekkefølge, men det vil være opp til MEXT om søkers ønske blir tatt hensyn til dersom stipendet blir tildelt.

 

Hvordan foregår søknadsprosessen?

Stipendene kunngjøres på Japans ambassades nettsider her. Retningslinjer og søknadskjemaer lastes ned herfra. Vennligst merk at søknader må være ambassaden i hende ved fristens utløp. Etter en gjennomgang av søknadene innkalles aktuelle kandidater til intervju og skriftlig prøve som må avlegges ved ambassaden på den gitte datoen. Det er ikke anledning til å avlegge prøve og intervju andre steder enn ved ambassaden i Oslo.

LES OGSÅ: Student i utlandet? Da vil vi komme i kontakt med deg!


 

Når utlyses stipendene?

Stipend (1) utlyses på ambassadens nettsider i februar hvert år, med søknadsfrist primo/medio mars. Stipend (2) og (3) utlyses normalt i mars/april med søknadsfrist juni/juli.