Navn: Trude Talberg Johnsen
Alder: 26 år
Stilling: Teknisk sikkerhetsingeniør
Arbeidsgiver: Reinertsen AS
Ansatt siden: 10.10.2011
 

Fortell kort om hva du jobber som og hvor.

Jeg jobber som teknisk sikkerhetsingeniør i Reinertsen Div. Engineering Olje & Gass, i Bergen.

 

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg? 

En typisk arbeidsdag innebærer å sørge for og ivareta helse, miljø og sikkerhet i våre prosjekter. I prosjektene jobber Teknisk sikkerhet med risikostyring, tekniske løsninger og bidrar til et godt arbeidsmiljø i design og driftsfase. Vurdering av ytre miljø blir også en del av prosjekteringen.

 

Hva skal til for å lykkes i din jobb?

Man må ha fokus på risikostyring og oppfølgning gjennom et prosjekt. Man må også være flink til å engasjere kollegaer fra andre disipliner til å tenke sikkerhet. 

 

Hvordan er den typiske karriereveien videre i ditt yrke / din bransje?

Det er bred karrierevei videre fra Teknisk sikkerhet-gruppen. Eksempelvis som ingeniør, gruppeleder, prosjektleder med mer.

 

Hva er de typiske startjobbene og arbeidsoppgavene for nyutdannede som starter i ditt yrke / din bransje?


Å utføre risikostyring på tildelte prosjekt, med veiledning av fadder og faggruppen.

 

Hvordan og hva tror du gjorde at nettopp du fikk denne jobben?

Jeg tror at jeg fikk jobben på bakgrunn av min utdannelse, i tillegg til at jeg som person er nysgjerrig, blid og glad i utfordringer.

 

Hva er dine anbefalinger / råd til personer som vil begynne i samme yrke?

Forståelse for risikobegrepet og sette seg inn i relevant regelverket for helse, miljø og sikkerhet i offshorenæringen, for eksempel er Oljedirektoratets forskrifter og Norsok-standarder (Norsk sokkels konkurranseposisjon) anbefalt.

 

Er det noen spesiell krav som stilles for å få en jobb som den du har (personlighet, akademiske meritter, utdanningsretninger, annet)?

LES OGSÅ: Yrkesintervju: Siv er konsulent for Det Norske Veritas

Ingeniør/sivilingeniør med bakgrunn og interesse for teknisk sikkerhet. Man må like å arbeide i team og like utfordringer.

 

Et siste spørsmål! Hva synes du er det beste med å jobbe i ditt yrke / din bransje og har dere noen gode frynsegoder?


Teknisk sikkerhet er en faggruppe som aktiv deltar og bidrar på tvers av andre faggrupper, som gir en bred innsikt i arbeidsomfanget. Da Teknisk sikkerhet grenser til flere fagområder, bidrar i ulike prosjekt, får Teknisk sikkerhet mange ulike utfordringer og læringskurven blir bratt.

Muligheten for tidlig offshore turer for nye ansatte gjør det lett å relatere teori med praksis. I Reinertsen er det et ungt og godt miljø hvor vi har mange gode bedriftsaktiviteter og god pensjonsordning.

LES OGSÅ: Ingeniørstudentene kan velge og vrake i jobber

 

Se flere yrkesintervjuer her

Les om hundrevis av yrker i Yrkesguiden

Se ledige stillinger hos KarriereStart.no