På datasal PH 555 er en gjeng maskinstudenter samlet. De er akkurat ferdig med en øvingsoppgave, og samles for å lese tilbakemeldingen fra foreleseren.

Ventilen burde kanskje gått her, sier en av studentene.

Men hva skulle vi gjort med passasjen som går her? spør medstudenten.

De peker og forklarer mulige løsninger. Studentene ser løsninger, ikke problemer, forteller Høgskolelektor, Arne Henriksen.

Han mener personer med interesse for tekniske og teknologiske fag burde studere maskin.

Maskinstudiet er en klassisk ingeniørutdanning og blant de første ingeniørstudiene. Ingeniør betyr motormann, derfor passer denne betegnelsen godt for maskinstudentene, sier Henriksen.

 

 

Bachelorgrad er nok

Arne Meyer Kleven (24), Katrine Closs (22), Tore Kristiansen (37) og Lars Tore Bakken (27) går andre året på ingeniørstudiet maskin ved Høgskolen i Oslo og Akershus, de kan forvente seg jobb rett etter studiene.

Studenter opplever å få jobbtilbud før avsluttende eksamen er avlagt, forteller Høgskolelektor Henriksen.

Gode tider i oljeservicenæringen gjør at Henriksens studenter er svært attraktive.

Nå er arbeidsmarkedet helt eventyrlig, vi mangler 60 000 ingeniører og det merker vi, de fleste studentene får jobb lenge før de er ferdig med studiet, sier Henriksen.

Maskinstudenter med ferdig bachelorgrad går inn i verkstedsindustrien, prosessindustrien, ingeniørselskaper og konsulentselskaper. Studentene kan jobbe hos både produsenter og leverandører av utstyr, i rederier og oljeselskaper.

Jeg kunne tenkt meg å jobbe innenfor olje og gass, tror det er ganske spennende med mange forskjellige muligheter, sier Kristiansen.

Det samme tenker Closs og Kleven. De har blitt fristet av mulighetene som finnes i oljebransjen.

Bakken ønsker å jobbe med design eller konstruksjoner.

Det legges litt opp til at det skal bli olje- og gassbransjen man skal velge, men du står fritt til å velge hva du vil jobbe med, sier Kleven.

Du trenger ikke ha en konkret plan over hva du vil bli for å studere maskin. Det er mange muligheter, sier Closs.

Med en bachelorgrad, er studentene kvalifisert til gode karrieremuligheter. Høyskolelektor Henriksen forteller at master ikke er nødvendig for en godt betalt jobb.

– Arbeidsmarkedet i dag er slik at alle får jobb. Er man fornøyd etter en bachelorgrad, kan man gå rett inn i jobb. Hvis man har store ambisjoner, kan man gå på en master.

 

 

Godt studiemiljø

Dagene på høgskolen går med til oppgaveløsninger, forelesninger og kollokviegrupper. I løpet av en uke, får studentene to øvningsoppgaver som skal leveres.Oppgavene består av beregninger av forskjellige typer, og er veldig gøy, sier Kristiansen. Ikke noe å være redd for eller frykte, legger 37-åringen til.Studentene samarbeider mye og løser store og små problemer sammen. Dette blir det godt studiemiljø av, forteller de fire studentene.

 

 

Alle er venner, det er veldig sjeldent at det er noen konflikter blant de 50 elevene på trinnet. Man danner seg mindre grupper. Vi er en gruppe, sier Kleven og peker på sine tre medstudenter.

– Vi sitter alltid sammen og møtes hver morgen, det er med på å motivere hverandre.

Er man borte et par dager, så ringer man gjerne og lurer på hva som er grunnen til det, og slik tror jeg det er i de fleste grupper. Det blir en lag følelse, sier Kleven, og medstudentene nikker.

– Det er viktig å møte på skolen, dette er ikke noe studium du kan gjøre hjemmefra, det er viktig å understreke. Det er mye samarbeid og oppgaveløsning.

Det gjelder å komme seg på skolen selv om man kanskje ikke har forelesning da, sier Kristiansen.