Hva gjør en industridesigner?

Som industridesigner er din jobb å utforme produkter og løsninger for en kunde eller en sluttbruker.

Du er en problemløser, og du fokuserer ikke bare på produktdesignet, men også på systemdesignet, selve prosessen, funksjonaliteten og tryggheten når det gjelder bruk og kvalitet. Produktets egenskaper, med tanke på bruksfunksjoner, produksjonsteknologi og estetikk, står i fokus.

Din hovedoppgave er altså basert på en litt annen form for design. Utvikling, planlegging og fremstilling står i fokus.

Det er viktig for en industridesigner å ha kjennskap til trender og kulturer for det markedet produktene er tiltenkt. Industridesignere jobber ofte på oppdrag fra ulike firmaer og organisasjoner, der de følger prosessen fra idé til ferdig produkt.

Du har mange ulike arbeidsoppgaver som industridesigner, og de inneholder ofte farger, form, tekstur og lyd.

Du jobber med å finne en måte å koble sammen det analytiske og det kreative på. Det er viktig å finne riktig materiale og en måte å løse et teknisk problem på.

Fra en idé til et ferdig produkt, er det mange oppgaver som må gjennomføres. Din oppgave er å tegne, analysere, visualisere, lage modeller og lage prototyper.

Dette er de vanlige arbeidsoppgavene for en industridesigner:

  • Observere forbrukere og analysere forbrukeratferden for å avdekke behov
  • Tegne og visualisere produkter
  • Lage modeller og prototyper
  • Presentere ulike løsninger for kundene sine 
  • Jobbe med å selge inn sine løsninger og produkter
  • Budsjett- og økonomiarbeid

 

 

Personlige egenskaper - Industridesigner

Som person, bør du være kreativ, og ha evnen til å komme frem til nye idéer og løsninger.

Du bør ha interesse for trender og formgivning, samtidig som det er viktig å være flink til å kommunisere.

Selv om det å være industridesigner i all hovedsak er et kreativt yrke, må du ha en generell interesse for realfag som matematikk også.

Du kan spesialisere deg innenfor ulike retninger basert på interessefelt. Det er likevel viktig at man har kunnskap om form og design, ingeniørfag, og kulturer og trender i det aktuelle markedet. Du bør derfor også ha en generell interesse for disse fagene.

 

Utdanning / kompetansekrav - Industridesigner 

For å komme inn på studiene som tilbys, må du ha generell studiekompetanse. Da kan du ta en bachelorgrad (3 år), og bygge videre til en mastergrad (5 år).

Kunnskap innen matematikk er en fordel.

Les mer om studiemuligheter for yrket Industridesigner:

  

Jobbmuligheter - Industridesigner

Som industridesigner, har du mange muligheter, og du kan jobbe med mye forskjellig. Du kan jobbe for designbyråer og konsulentfirmaer, eller for IT-selskaper og spillutviklere. Hvor du havner er opp til deg og din interesse.

Det er også mulig å ta andre veier: bli lærer i kunst og håndverk, drive med forskning, eller med produksjon og markedsføring.

Arbeidsmarkedet er tøft, og ettersom det blir utdannet like mange industridesignere som det finnes arbeidsplasser bare i Norge, blir det trangt om plassene når mange tar utdannelsen i utlandet også.

Derfor må man være forberedt på at man kanskje må ta noen andre veier, og være litt kreativ i jobbsøkeprosessen. Erfaringen og interessene du har påvirker ofte hvor du får jobb.

Det er lønnsomt å være praktikant, da de fleste som får jobb ender opp der de hadde praksisplass.

Les mer om jobbmuligheter for yrket Industridesigner:

 

Lønnsnivå - Industridesigner

Lønnen varierer etter utdannelsesnivå, arbeidsplass og ansiennitet.