Hva gjør en petroleumsingeniør

Som petroleumsingeniør, jobber du i olje- og gassindustrien, hvor jobben din vil bestå av å bruke din spisskompetanse til å sørge for optimalisert boring, reservoarstyring og produksjon.

Yrket deles som regel inn i tre hovedområder:

  • Boreingeniør: Jobber med å gjøre ferdig de forskjellige typer brønnene og klar for boring.
  • Produksjonsingeniør: Designer, tolker og optimaliserer hvor mye brønnene skal yte.
  • Reservoaringeniør: Simulerer boring og planlegger hvor denne skal ta plass.

 

Fordi industrien er i konstant bevegelse, vil rollen din som petroleumsingeniør variere avhengig av både arbeidsgiver og hvorvidt du er på land eller er offshore, altså driftsmiljøet.

 

Personlige egenskaper - Petroleumsingeniør

Som ingeniør generelt, må du både være interessert og flink i realfag, og som petroleumsingeniør spesielt i geologi, matematikk, fysikk og kjemi.

Det lønner seg å være kreativ og inneha visse teknologiske kunnskaper.

Det er essensielt å både kunne lede et prosjekt fra start til slutt, samt være en lagspiller i et større team.

Sikkerhet er essensielt i olje- og gassbransjen, derfor er det viktig å være nøyaktig og evne å følge regler fra punkt til prikke.

 

Utdanning / kompetansekrav - Petroleumsingeniør

For å søke på de mange studiene som tilbys for å bli petroleumsingeniør er du nødt til å ha generell studiekompetanse, samt ulike realfagkombinasjoner som avhenger av studiestedet.

Les mer om studiemuligheter for yrket Petroleumsingeniør:


 

Jobbmuligheter - Petroleumsingeniør

Du jobber enten på kontor i Norge, eller på en installasjon i Nordsjøen eller andre steder i verden.

Det er generelt et stort behov for arbeidskraft i olje- og gassindustrien, og spesielt også for ingeniører.

Les mer om jobbmuligheter for yrket Petroleumsingeniør:

 

Lønnsnivå - Petroleumsingeniør

Generelt høy lønn. 

Etterspørselen etter ingenører (og sivilingeniører) generelt er stor. Dette medfører at lønnsbetingelsene for nyutdannede vil være svært gunstige, men lønnen vil variere ut i fra hvor man jobber, samt hvilken stilling og hvor mye erfaring man har.

Dersom man jobber frilans, kommer inntekten an på mengde oppdrag, og hvilket fagområde man arbeider med.

 

Mer informasjon / linker

  • Norges ingeniør- og teknologorganisasjon (NITO) - Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer med bachelor, master og høyere grad: www.nito.no
  • Teknisk-naturvitenskapelig forening (Tekna) - masterforening, og fagforening innen Akademikerne, for de som har en mastergrad innen teknologi, realfag eller naturvitenskap: www.tekna.no
  • Offshore Norge - en bransjeforening, samt en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon, for oljeselskaper og leverandørbedrifter knyttet til oljevirksomheten på norsk kontinentalsokkel: www.offshorenorge.no
  • Sammenslutningen av Fagorganiserte i Energisektoren (SAFE) - et fagforbund for ansatte i energisektoren, til lands som til havs: www.safe.no