Hva gjør en arkitekt

En arkitekt jobber med å planlegge, tegne og designe forskjellige typer hus, bygninger og anlegg. Det jobbes ofte prosjektbasert med oppdragsgiver.

Vanlige arbeidsoppgaver vil være:

  • Prosjektering og planlegging av bygninger
  • Byfornyelse og byutvikling
  • Utforming av rammer rundt bolig, arbeidsplass, offentlig rom
  • Utrede og analysere formgiving, med tanke på teknologi, materialer og form

 

Yrket innebærer mer enn å tegne selve bygningen eller anlegget. Det er nødvendig å ta hensyn til både oppdragsgivers ønsker, med tanke på estetikk, brukbarhet og identitet, samt fysiske omgivelser, sikkerhet og miljø.

Andre varianter av yrket er interiørarkitekt og landskapsarkitekt.

En interiørarkitekt jobber hovedsakelig med å designe innvendige miljøer, mens en landskapsarkitekt tar for seg utearealer.

 

Personlige egenskaper - Arkitekt

En arkitekt bør være kreativ og nyskapende, samt kunne tenke praktisk og funksjonelt.

Det å jobbe som arkitekt er en prosess som ofte involverer mange parter. Det er både viktig å kunne forstå klienten og dennes behov, samt vite hvordan materialer vil fungere i forskjellige klimaer og miljøer.

Evnen til å kommunisere, samarbeide og formulere seg godt muntlig og skriftlig er også egenskaper som kreves.

Det er også en fin egenskap å kunne arbeide både selvstendig og i team.


 

Utdanning / kompetansekrav - Arkitekt

Det er en håndfull utdanningsinstitusjoner som tilbyr utdanningen, som er et masterstudium, bl. annet Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, NTNU og Bergen Arkitekthøgskole. Opptakskravet er forskjellig.

For eksempel, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo krever generell studiekompetanse eller realkompetanse, og opptaket innebærer en opptaksprøve. Studiet varer i 5, 5 år.

For masterprogrammet i arkitektur ved NTNU, kreves det generell studiekompetanse og realkompetanse, i tillegg til spesielle opptakskrav i Matematikk R1 (eller S1+S2) og R2, samt Fysikk 1. Studiet varer i 5 år.

Bergen Arkitekthøgskole krever generell studiekompetanse eller realkompetanse. Studiets varighet er 5 år her også.

Les mer om studiemuligheter for yrket Arkitekt:

 

Jobbmuligheter - Arkitekt

I Norge, er «arkitekt» en såkalt fri tittel, og kan brukes av alle, men kun arkitekter med sivilarkitekteksamen eller mastergrad i arkitektur kan bli medlem av Norske arkitekters landsforbund og Arkitektenes Fagforbund.

De fleste arkitekter jobber i private arkitekt- eller konsulent firmaer, men det er også mange som jobber i offentlig sektor.

Les mer om jobbmuligheter for yrket Arkitekt:


 

Lønnsnivå - Arkitekt

Det er generelt høy lønn for arkitekter, men lønnen vil variere ut fra ansettelsesforhold, utdannelse, fagkompetanse og prosjekter.

Selvstendig næringsdrivende påvirker sin egen inntjening, ettersom inntekt kommer an på mengde frilans oppdrag, og hvilket fagområde man arbeider med.

 

Mer informasjon / linker

  • Norske arkitekters landsforbund (NAL) - en fagideell medlemsorganisasjon for arkitekter i Norge: www.arkitektforbundet.no
  • Arkitektur - Norske arkitekters landsforbunds tidsskrift, for deg som bryr deg om norsk arkitektur, inkl. nyheter, debatt, folk, og omtaler: www.arkitektur.no
  • Norske landskapsarkitekters forening (NLA) - en fagideell interesseorganisasjon for norske landskapsarkitekter med eksamen fra godkjent høyere profesjonsutdanning (masternivå): www.landskapsarkitektur.no
  • Arkitektenes fagforbund (AFAG) - et fagforbund for personer med mastergrad eller tilsvarende innen arkitektur, planlegging, design og kunsthistorie: www.afag.no
  • Fellesforbundet - Norges største fagforbund i privat sektor, inkl. innen industrien, byggebransjen, hotell- og restaurant, transport og innen bilbransjen, i tillegg til mange andre bransjer i privat sektor: www.fellesforbundet.no