Hva gjør en HMS-ingeniør

HMS står for helse, miljø og sikkerhet. Dette er HMS-ingeniørens arbeidsområder, og jobben går ut på å sikre et best mulig miljø på arbeidsplassen. Dette gjøres gjennom internkontroller og risikoanalyser, samt generell fokus på alle de tre nevnte aspektene.

Som HMS-ingeniør kan du skape et tryggere og mer miljøvennlig samfunn. Du kan jobbe med alt fra ytre miljøspørsmål til like trygghets- og trivselstiltak for arbeidstakere på arbeidslassen.

Vanlige arbeidsoppgaver
De fleste arbeidsplasser stiller svært strenge myndighetskrav til helse, miljø og sikkerhet.

Arbeidsoppgaver knyttet til HMS er mange og varierte – alt avhengig av hvilken faglig bakgrunn du har. Du kan jobbe med forbedringer av bedriftens arbeidsprosesser og styringssystemer, det kan være tilsyn og revisjoner, være bedriftens rådgiver i HMS-spørsmål, HMS-ansvar i prosjekter, holdningskampanjer, HMS-spørsmål med fokus på miljørelaterte problemstillinger som helsefaglige problemstillinger eller mer teknologiske sikkerhetsaspekter.

HMS-ingeniøren identifiserer og endrer arbeidsrutiner og praksiser som virker inn på helsen, miljøet og sikkerheten til de ansatte. Dette gjelder både fysiske og psykiske sider ved arbeidsdagen.

HMS-arbeid handler i korte trekk om å forebygge, avdekke og hindre gjentakelse av skader på mennesker, miljø og økonomiske verdier. HMS-arbeid eller internkontroll skal blant annet sikre et godt fysisk og psykisk arbeidsmiljø og at virksomheten har et tilfredsstillende sikkerhetsnivå.

Noen oppgaver kan være:

- kartlegging arbeidsmiljøet
- iverksette forebyggende tiltat
- beredskapsledelse og brannvern
- gjennomgang av arbeidsregler
- lage holdningskampanjer for arbeidsplassen

Ulike lover og forskrifter stiller i dag strenge krav til at de aller fleste bedrifter har en fortløpende og systematisk oppfølging og kontroll av HMS. Derfor kan man som HMS-ingeniør både jobbe som ansatt i en bedrift, eller jobbe selvstendig og tilby rådgivning til bedrifter. Alternativt kan man jobbe i større offentlige institusjoner.

Personlige egenskaper - HMS-ingeniør

Skal man utdanne seg til, og jobbe som ingeniør er det en forutsetning at man har teknisk interesse.

Ettersom HMS-ingeniørene jobber mer med mennesker enn det mange andre ingeniører gjerne gjør, er det viktig at de er flinke til å kommunisere og samarbeide med andre.  Samtidig må man kunne rettlede andre når det er nødvendig.

Utdanning / kompetansekrav - HMS-ingeniør

 

Studievalg.no - Relaterte studier til HMS-ingeniør


Jobbmuligheter - HMS-ingeniør

Som for alle andre ingeniører er det også svært gode jobbmuligheter for HMS-ingeniørene.

Olje- og gassindustrien har blant annet vært ledende innen sikkerhetsarbeid i mange år, og der er det gode jobbmuligheter. Det finnes spennende arbeidsplasser innenfor HMS både på land og til havs – både nasjonalt og internasjonalt.

KarriereStart.no - Temaside HMS-ingeniør

KarriereStart.no - Stillingsannonser HMS-ingeniør

KarriereStart.no - Arbeidsgivere HMS-ingeniør

Lønnsnivå - HMS-ingeniør

Etterspørselen etter ingeniørgeologer (og sivilingeniører generelt) er stor. Dette medfører at lønnsbetingelsene for nyutdannede vil være svært gunstige.

I 2009 var gjennomsnittlig årslønn for ingeniører 579 000 kroner, i følge NHO. Men lønnen vil variere ut i fra hvor man jobber, samt hvilken stilling og hvor mye erfaring man har.

Mer informasjon / linker

http://utog.no/yrker.asp?id=733&menyid=601

http://www.nito.no

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner

Master ved Hult International Business School

Du fortsatt søke! Studer i London, Boston, New York, San Fransico, Dubai eller Shanghai.
Velg mellom Master in Finance, Master in Internatonal Business, Master in International Marketing, Master in Business Analytics, og Master in Disruptive Innovation.

Pauline er kontaktperson i Norge for Hult International Business School. Hun kan svare på dine spørsmål, og kan hjelpe deg fra søknadsprosessen til du skal begynne. Fyll ut kontaktskjema dersom du har spørsmål eller ønsker å søke. Hun er også i Oslo av og til dersom du ønsker å møte henne for personlig oppfølging. 


Annonser:

 
Studer i Oslo, Bergen eller på nett. Les mer om våre bachelor-, master og årsstudier innen: