Hva gjør en prosjektingeniør

En prosjektingeniør er ansvarlig for gjennomføring av ferdigstilt prosjekt eller deler av et prosjekt.

Prosjektingeniøren kan kalles «limet» som holder de ulike tekniske systemene i et prosjekt sammen, som sørger for at alle ressurser er tilgjengelige i henhold til planene.

Prosjektingeniøren kan enten jobbe alene eller være leder for et stort team. Det finnes ulike nivåer av yrket, og for eksempel kan en senioringeniør administrere flere prosjektingeniører, som igjen har ansvar for designere, tegnere og assistenter.

I tillegg til administrasjon og oppfølging av ansatte på prosjektet, innebærer det å være prosjektingeniør oppfølging av leverandører og kunder. Likevel, er det ikke et rutinepreget yrke, da dagene består av mange ulike arbeidsoppgaver.

Vanlige arbeidsoppgaver:

  • Møtevirksomhet samt planlegging med arkitekter og andre ingeniører
  • Utforme foreløpige rapporter om kostnader og budsjett
  • Overvåke teamet som er involvert i prosjektet
  • Veilede og gi innspill med tanke på materialer som blir brukt, utforming.

 

Personlige egenskaper - Prosjektingeniør

For å bli prosjektingeniør, er det en fordel å ha sterke analytiske, konseptuelle, kommunikative og organisatoriske evner.

Det vil også være fordelaktig at du er en mennesketype som kan interagere med alle nivåer involvert i et prosjekt – fra personalet til ledelse.

Du bør like å jobbe individuelt, men trives liksågodt i et team.

Evnen til å se løsninger blir også verdsatt, samt evnen til produktivt arbeid.


 

Utdanning / kompetansekrav - Prosjektingeniør

Hvilken utdanning du har tatt før du blir prosjektingeniør er avhengig av hvilket fagfelt du ønsker å være prosjektingeniør innenfor, men generelt vil det kreves en teknisk utdanning, enten på høgskole- eller universitetsnivå.

Les mer om studiemuligheter for yrket Prosjektingeniør:

 

Jobbmuligheter - Prosjektingeniør

Som ingeniør, kommer du som regel raskt ut i jobb, da etterspørselen etter denne typen kompetanse er stor.

Les mer om jobbmuligheter for yrket Prosjektingeniør:

 

Lønnsnivå - Prosjektingeniør

Det er generelt høy lønn for ingeniører. Etterspørselen etter ingenører (og sivilingeniører) generelt er stor. Dette medfører at lønnsbetingelsene for nyutdannede vil være svært gunstige.

Men lønnen vil variere ut i fra hvor man jobber, samt hvilken stilling og hvor mye erfaring man har.

Dersom man jobber frilans, kommer inntekten an på mengde oppdrag, og hvilket fagområde man arbeider med.

 

Mer informasjon / linker

  • Norges ingeniør- og teknologorganisasjon (NITO) - Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer med bachelor, master og høyere grad: www.nito.no
  • Teknisk-naturvitenskapelig forening (Tekna) - masterforening, og fagforening innen Akademikerne, for de som har en mastergrad innen teknologi, realfag eller naturvitenskap: www.tekna.no