Hva gjør en adjunkt

Adjunkt er stillingsbetegnelsen for en lærer eller førskolelærer i det norske skolesystemet som har bestått eksamen av en lavere grad fra universitetet eller høgskole med praktisk-pedagogisk påbygning.

Adjunktstatus kan også oppnås for de med treårig lærer- eller førskolelærerutdanning med minst ett års godkjent tilleggsutdanning fra høgskole eller universitet eller annen likeverdig utdanning med pedagogisk påbygning.

Arbeidsoppgaver
Som adjunkt kan man undervise på alle trinn i grunnskolen, i folkehøgskolen, ved videregående skoler, eller drive voksenopplæring og opplysningsarbeid av forskjellig slag. Som adjunkt er det å ta hensyn til elevers ulikhet viktig, og man må kunne styrke ulike mennesketyper etter deres behov og kompetanse. I tilfeller hvor enkeltelever har mangelfull kompetanse eller evner er det lærerens oppgave å tilrette læreplanen slik at den forståes av alle. Arbeidshverdagen som lærer er derfor kompleks, og består i å håndtere ulike situasjoner i skolehverdagen, i alt fra fagutvikling, undervisning og mobbing.

En adjunkt må:
- Ha et godt faglig grunnlag for undervisning i sentrale emner ifølge de aktuelle fagplanene for grunnskole og videregående opplæring

- Ha et godt fagdidaktisk grunnlag for å kunne legge til rette for elevers læring og kjennskap til aktuelle læreplaner for fag i grunnskole og videregående opplæring

- Ha et godt pedagogisk grunnlag for å møte utfordringer i dagens skole og for å reflektere over egen undervisningspraksis

- Ha erfaring med planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisning fra både grunnskole og videregående opplæring.

Personlige egenskaper - Adjunkt

Som adjunkt må man takle oppgaver og utfordringer raskt og du må kunne tale for deg foran en forsamling med gode undervisningsegenskaper. Det er en fordel å kunne omgås og forholde seg til mange mennesker samtidig og man må også være i stand til å endre og variere undervisningsopplegget fra år til år. Allsidighet, spontanitet og menneskelighet er nøkkelegenskaper for adjunkten.

Utdanning / kompetansekrav - Adjunkt

Adjunktkompetanse oppnås ved å ta en av følgende utdanninger: 1. 4-årig allmennlærerutdanning. 2. Bachelorgrad fra universitet eller høyskole med fagkrets som er godkjent for arbeid i skolen, og godkjent praktisk-pedagogisk utdanning (1 år). 3. Likeverdig godkjent utdanning fra inn- eller utland.

Etterutdanning
Adjunkt med opprykk er en stillingsbetegnelse for lærere i det norske skolesystemet som har fem års utdannelse på universitets- eller høyskolenivå.

Studievalg.no - Relaterte studier til Adjunkt


Jobbmuligheter - Adjunkt

KarriereStart.no - Adjunkt

KarriereStart.no - Stillingsannonser Adjunkt

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Adjunkt

Lønnsnivå - Adjunkt

Minstelønnen i læreryrket varierer fra 328 300 til 518 000 kroner, avhengig av hvilken utdanning, kompetanse og erfaring du har (Kilde: GNIST 2011).

Mer informasjon / linker

www.utdanningsforbundet.no

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner

Master ved Hult International Business School

Du fortsatt søke! Studer i London, Boston, New York, San Fransico, Dubai eller Shanghai.
Velg mellom Master in Finance, Master in Internatonal Business, Master in International Marketing, Master in Business Analytics, og Master in Disruptive Innovation.

Pauline er kontaktperson i Norge for Hult International Business School. Hun kan svare på dine spørsmål, og kan hjelpe deg fra søknadsprosessen til du skal begynne. Fyll ut kontaktskjema dersom du har spørsmål eller ønsker å søke. Hun er også i Oslo av og til dersom du ønsker å møte henne for personlig oppfølging. 


Annonser:

 
Studer i Oslo, Bergen eller på nett. Les mer om våre bachelor-, master og årsstudier innen: