Hva gjør en ingeniør i kommunikasjonsteknologi

Kommunikasjonsteknologi er teknologien bak internett, bredbånd, mobiltelefoni og trådløs kommunikasjon er i stadig utvikling. Denne teknologien er fundamentet for det nettbaserte samfunn. Nettbaserte tjenester tas etter hvert i bruk innen all forvaltning og de fleste næringer. I tillegg er også vårt sosiale nettverk, omgangskrets og fritidsaktiviteter i økende grad nettbaserte.

Vanlige arbeidsoppgaver
Arbeidsoppgavene som ingeniør innen kommunikasjonsteknologi kan være utvikling av systemer, utstyr og tjenester, planlegging og oppbygging av nett og leveranse, samt drift av kommunikasjonssystemer.

En sivilingeniør i kommunikasjonsteknologi (KomTek) kan være med på å utvikle teknologier og systemløsninger for framtidas kommunikasjonsnett.

Kommunikasjon med data, lyd, musikk, bilder, video og tekst over nett revolusjonerer vår hverdag. Som ingeniør innen kommunikasjonsteknologi er du med på å utvikle og påvirke denne hverdagen.

Ulike varianter av yrket / arbeidsfelt
Innen sjøfart, olje- og gassindustrien brukes informasjonsteknologi til fjernovervåking, fjernmodellering og fjernkontroll av prosesser. Man styrker den landbaserte kompetansen i den operative fasen ute på feltene. Det vil bli et økt samarbeid mellom flere disipliner. Boring, brønnvedlikehold, reservoar, geologi, vedlikehold av utstyr, logistikk og produksjon vil jobbe tettere sammen. Dette skal bedre produksjonen og øke utnyttelsesgraden.

Fremtidens arbeidsprosesser i industrien kan ligge i integrerte operasjoner; automasjon og fjerndrift av felt ved hjelp av instrumentering.

Bare på norsk kontinentalsokkel mener man det er ytterligere oljeressurser for over 900 milliarder i  eksisterende felt som kan utvinnes ved hjelp av ny teknologi. IKT er svært viktig for å få tatt ut disse milliardene. Oljevirksomhet på norsk sokkel blir stadig mer teknologi-avhengig.

Siden oljeselskapene må ut på dypere vann, ser de muligheter til å gå løs på marginale felt hvor kostnadene må holdes nede for at feltene skal være lønnsomme og ser muligheter til økt utvinning fra eksisterende felt. I alt dette ligger blant annet høy utnyttelse av IKT innen planlegging, utbygging og drift.

Personlige egenskaper - Ingeniør i kommunikasjonsteknologi

Som Ingeniør i kommunikasjonsteknologi må man takle oppgaver og utfordringer raskt og du må kunne tale for deg foran en forsamling med gode undervisningsegenskaper. Det er en fordel å kunne omgås og forholde seg til mange mennesker samtidig og man må også være i stand til å endre og variere undervisningsopplegget fra år til år. Allsidighet, spontanitet og menneskelighet er nøkkelegenskaper for Ingeniør i kommunikasjonsteknologien.

Utdanning / kompetansekrav - Ingeniør i kommunikasjonsteknologi

Kommunikasjonsteknologi er et 5-årig sivilingeniørstudium som gir deg en bred og solid utdanning innen IKT. I løpet av studiet har du muligheten til å fordype deg innen f.eks. Informasjonssikkerhet, teleøkonomi eller lyd- og bildebehandling.

Studievalg.no - Relaterte studier til Ingeniør i kommunikasjonsteknologi


Jobbmuligheter - Ingeniør i kommunikasjonsteknologi

Kommunikasjonsteknologi er et fag i stadig utvikling, derfor er det også behov for fortløpende påfyll med nye hoder som kan henge med på utviklingen og samtidig føre den videre.

KarriereStart.no - Temaside Ingeniør i kommunikasjonsteknologi

KarriereStart.no - Stillingsannonser Ingeniør i kommunikasjonsteknologi

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Ingeniør i kommunikasjonsteknologi

Lønnsnivå - Ingeniør i kommunikasjonsteknologi

Sivilingeniører får generelt svært gode lønnsbetingelser når de skal ut i jobb. Utover dette vil lønnen selvfølgelig variere noe i forhold til hvor man jobber, og hvilken stilling man har.

Mer informasjon / linker

http://utog.no/yrker.asp?id=734&menyid=601

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner