Hva gjør en ingeniør i prosessteknologi

En ingeniør i prosessteknologi har spesialkompetanse til å løse tekniske oppgaver knyttet til kompliserte prosessanlegg.

Prosessingeniørene konstruerer slike anlegg, og det er også prosessingeniørene som har ansvaret for at anlegget drives og vedlikeholdes på en trygg og god måte.

 

Vanlige arbeidsoppgaver

Den viktigste prosessindustrien i Norge i dag er olje og gassindustrien.

Som ingeniør i prosess- og gassteknologi, har du innsikt og ferdigheter i det som kalles kjemi, prosess, automatisering, mekanikk og informasjonsteknologi (IT).

Prosessingeniøren må også ha kunnskap om hvordan ulike maskiner, rørsystemer og reguleringsfunksjoner fungerer, og hvordan disse skal overvåkes og vedlikeholdes.

Innenfor olje og gassindustrien jobber prosessingeniøren gjerne med utvinning, transport, seperasjon og rensing, raffinering og distribusjon av olje og gass.

Man jobber også gjerne med overvåkingssystemer sammen med produksjonsingeniøren.

Du kan, med bakgrunnen fra studier i prosessteknologi, også få svært spennende forskning- og utviklingsoppgaver.

Frem til nå, har olje- og gassproduksjon vært basert på seperasjon av olje, vann og gass ved brønnhodet før det har blitt transportert videre.

For å få til dette, var det nødvendig at alle felt hadde plattformer med brønner og prosessutstyr.

I over 20 år, har man derfor jobbet for å finne løsninger som gjør det mulig å transportere olje, vann og gass i samme rør til et landanlegg for å separere det der. Man kan på den måten ha færre installasjoner til sjøs og har gjort mindre felt mer lønnsomme.

Norge er i dag verdensledende på flerfasetransport. Dette gjøres i dag på f.eks Ormen lang og Snøhvit.


 

Ulike varianter av yrket / arbeidsfelt

Arbeidsstedet ditt kan med denne utdanningen være på land, på raffinerier, prosessanlegg eller offshore.

 

Personlige egenskaper - Ingeniør i prosessteknologi

Som i alle andre ingeniørfag, er det en stor fordel, dersom du har interesse for realfagene matematikk, fysikk og kjemi, samt naturvitenskap generelt.

Ingeniører generelt jobber ofte tett på andre fra mange ulike fagområder, så det er viktig med gode samarbeidsevner.

Du bør kunne kommunisere meget godt på norsk, både muntlig og skriftlig, og beherske engelsk.

 

Utdanning / kompetansekrav - Ingeniør i prosessteknologi

Les mer om studiemuligheter for yrket Ingeniør i prosessteknologi:

 

Jobbmuligheter - Ingeniør i prosessteknologi

Prosessindustrien og oljesektoren har et fortløpende behov for nyutdannede ingeniører i prosess- og gassteknologi.

Les mer om jobbmuligheter for yrket Ingeniør i prosessteknologi:

 

Lønnsnivå - Ingeniør i prosessteknologi

Lønnen vil variere ut fra ansettelsesforhold, utdannelse, fagkompetanse og prosjekter.

Men generelt, har ingeniører gode lønnsbetingelser.

 

Mer informasjon / linker

  • Norges ingeniør- og teknologorganisasjon (NITO) - Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer med bachelor, master og høyere grad: www.nito.no
  • Teknisk-naturvitenskapelig forening (Tekna) - masterforening, og fagforening innen Akademikerne, for de som har en mastergrad innen teknologi, realfag eller naturvitenskap: www.tekna.no