Hva gjør en Feltingeniør

En feltingeniør er en fagperson som jobber andre steder enn hovedselskapets kontor eller hovedkvarter. Denne personen utfører ofte tjenester for klienter i deres hjem eller bedrifter.

Man kan jobbe innen en rekke felt, og kan være ansvarlig for å installere hardware, utføre service på en maskin, eller drive vedlikehold og reparasjon av allerede installerte produkter.

En normal dag for en feltingeniør vil variere avhengig av personens område av ekspertise, selskap og vilje til å reise. Noen feltingeniører kan reise en dag eller mer for å reparere spesialutstyr, for eksempel en bestemt del av jordbruksmaskiner, mens andre kan utføre oppgaver innenfor sine egne nabolag.

En feltingeniør som jobber for et selskap kan jobbe en standard daglige timeplan, mens en selvstendig næringsdrivende ingeniør kan jobbe ut fra sitt eget hjem og lage sin egen fleksible timeplan.

 

Personlige egenskaper - Feltingeniør

Kompetanse på området av tjenesten, inkludert en sterk kjennskap til produktet, kreativitet og ferdigheter innen problemløsning, er alle gode ferdigheter for en feltingeniør.

Siden feltingeniører vanligvis jobber direkte med kunder, kan det  også være gunstig å ha sterke kommunikasjonsferdigheter.

Gode ​​finmotorikk og fingerferdighet er ofte nødvendig.


 

Utdanning / kompetansekrav - Feltingeniør

Videreutdanning kan være nødvendig, særlig hvis selskapet er teknologisk basert.

Som produkter og tjenester endres, må feltingeniører være klar til å lære og tilpasse seg disse endringene. Utdanning kan bli betalt av selskapet.

Det finnes en rekke opplæringsprogrammer, grader og læreplass som en potensiell feltingeniør kan søke.

En gjennomsnittlig feltingeniør lærer vanligvis gjennom praksiserfaring, men formell opplæring i spesialiserte felt er ofte nødvendig, eller i det minste ønsket, avhengig av selskapet. Disse feltene kan inneholde et bredt spekter av temaer, inkludert verktøy, konstruksjon, prosjektering, skadedyrbekjempelse, VVS, programmering, elektronikk og mange andre områder.

Les mer om studiemuligheter for yrket Feltingeniør:

 

Jobbmuligheter - Feltingeniør

Les mer om jobbmuligheter for yrket Feltingeniør:

 

Lønn

Etterspørselen etter ingenører (og sivilingeniører) generelt er stor. Dette medfører at lønnsbetingelsene for nyutdannede vil være svært gunstige.

Men lønnen vil variere ut i fra hvor man jobber, samt hvilken stilling og hvor mye erfaring man har.

Dersom man jobber frilans, kommer inntekten an på mengde oppdrag, og hvilket fagområde man arbeider med.

 

Mer informasjon / linker

  • Norges ingeniør- og teknologorganisasjon (NITO) - Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer med bachelor, master og høyere grad: www.nito.no
  • Teknisk-naturvitenskapelig forening (Tekna) - masterforening, og fagforening innen Akademikerne, for de som har en mastergrad innen teknologi, realfag eller naturvitenskap: www.tekna.no
  • Jernbanedirektoratet - et forvaltningsorgan underlagt Samferdselsdepartementet (SD), som skal overordne mål om en effektiv, sikker og miljøvennlig jernbanesektor: www.jernbanedirektoratet.no
  • Norges Geotekniske Institutt (NGI) - et uavhengig forskningsinstitutt innen geoteknikk og andre ingeniørrettede geofag: www.ngi.no
  • Byggenæringens Landsforening (BNL) - den største interesseorganisasjonen for bedrifter og arbeidsgivere i byggenæringen i Norge: www.bnl.no
  • Vi Bygger Norge - Byggenæringens Landsforenings nettside for ungdom, med hensikten til å gi god informasjon til alle som ønsker en utdanning innen bygge- og anleggsnæringen: www.bnl.no/vi-bygger-norge
  • Statens kartverk (Kartverket) - Norges eldste tekniske etat fortsatt i drift, som samler inn, systematiserer, forvalter og videreformidler offentlig geografisk informasjon: www.kartverket.no
  • Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) - en ideell organisasjon av, og for, norske kommunalteknikere. Foreningen er delt opp i fagfora for byggesak, bygg og eiendom, plan og miljø, digital og veg og park: www.kommunalteknikk.no
  • Offshore Norge - en bransjeforening, samt en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon, for oljeselskaper og leverandørbedrifter knyttet til oljevirksomheten på norsk kontinentalsokkel: www.offshorenorge.no