Hva gjør en Kraftsystemanalytiker

Når man kobler ut en kraftlinje, må strømmen gå en annen vei og det er blant annet en kraftsystemanalytikers oppgave å sikre at det gjøres på en slik måte at det ikke blir fare for overbelastning av nettet. Ved hjelp av simuleringsverktøy og sunn fornuft, analyseres ulike situasjoner og det legges et slags puslespill for utkobling av kraftlinjer og drift av nettet. Kraftsystemanalytikeren må hele tiden gjøre risikovurderinger og sørge for at systemet tåler enkeltfeil.

Arbeidsoppgaver kan være:

  • Koordinering av utkoblinger i kraftsystemet og konsekvensanalyse av disse
  • Nettanalyser for å fastsette overføringskapasitet i nettet
  • Utarbeide beslutningsstøtte, analyser og utredninger
  • Utvikling av verktøy for effektivisering av prosesser

Utdanning / kompetansekrav - Kraftsystemanalytiker

 

Studievalg.no - Relaterte studier til Kraftsystemanalytiker


Jobbmuligheter - Kraftsystemanalytiker

 

KarriereStart.no - Temaside Kraftsystemanalytiker

KarriereStart.no - Stillingsannonser Kraftsystemanalytiker

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Kraftsystemanalytiker

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner