Hva gjør en Kraftsystemanalytiker

Når man kobler ut en kraftlinje, må strømmen gå en annen vei og det er blant annet en kraftsystemanalytikers oppgave å sikre at det gjøres på en slik måte at det ikke blir fare for overbelastning av nettet.

Ved hjelp av simuleringsverktøy og sunn fornuft, analyseres ulike situasjoner og det legges et slags puslespill for utkobling av kraftlinjer og drift av nettet. Kraftsystemanalytikeren må hele tiden gjøre risikovurderinger og sørge for at systemet tåler enkeltfeil.

Arbeidsoppgaver kan være:

  • Koordinering av utkoblinger i kraftsystemet og konsekvensanalyse av disse
  • Nettanalyser for å fastsette overføringskapasitet i nettet
  • Utarbeide beslutningsstøtte, analyser og utredninger
  • Utvikling av verktøy for effektivisering av prosesser

 

Utdanning / kompetansekrav - Kraftsystemanalytiker

Les mer om studiemuligheter for yrket Kraftsystemanalytiker:

 

Jobbmuligheter - Kraftsystemanalytiker

Les mer om jobbmuligheter for yrket Kraftsystemanalytiker:

 

Mer informasjon / linker

  • Norges ingeniør- og teknologorganisasjon (NITO) - Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer med bachelor, master og høyere grad: www.nito.no
  • Teknisk-naturvitenskapelig forening (Tekna) - masterforening, og fagforening innen Akademikerne, for de som har en mastergrad innen teknologi, realfag eller naturvitenskap: www.tekna.no
  • Sammenslutningen av Fagorganiserte i Energisektoren (SAFE) - et fagforbund for ansatte i energisektoren, til lands som til havs: www.safe.no