Hva gjør en Landmåler / Kartograf

Landmålere jobber med å måle terreng, markere grenser innen prosjekter med veiarbeid, bygg og anlegg.

Etter innsamling av nødvendige data, jobber man videre på et kontor, hvor man planlegger, og hvor man utarbeider kart og dokumenter.

Landmålingsoppgavene vil variere fra enkle måleoppgaver til mer komplekse og krevende måleteknikker.

Arbeidsoppgavene til en landmåler tilsvarer en blanding av arbeidsoppgavene til en landskapsarkitekt, ingeniør og en jurist.

Hovedsaklig går arbeidsoppgavene ut på plassering og beliggenhetskontroll, anleggsmålinger, behandling av rettighetsspørsmål, og utvikling og oppdatering av kartverk. 

Landmålere bruker avanserte oppmålingsinstrumenter og dataprogrammer, og må ha kunnskap om moderne kartteknikk og geografiske informasjonssystemer. 

Andre arbeidsområder kan være å konstruere fasader av for eksempel verneverdige bygninger og kontroll av offshore-installasjoner. Dette kalles terrestrisk fotogrammetri. 

Typiske arbeidsoppgaver kan være:

 • sette opp produksjonsskjema eller flytdiagram for kartframstilling
 • kunne utføre kartografiske arbeider på ulike karttyper og i de mest aktuelle målestokkene
 • kjenne til generalisering av kartinnhold
 • kunne presentere ulike tema på kart
 • kjenne til bruk av kart i arealplanlegging
 • kjenne til aktuelle referanse- og koordinatsystemer
 • kunne klargjøre data til lesbart format for trykking
 • kjenne til de mest benyttede materialers egenskaper og målbestandighet

 

Personlige egenskaper - Landmåler / Kartograf

Landmålere bør ha interesse for teknologi og IKT-verktøy, og like å jobbe med data.

Man må også ha interesse for tekniske, naturgeografiske og juridiske saker.

Mye av jobben foregår utendørs, så man bør like å være ute i naturen. 


 

Utdanning / kompetansekrav - Landmåler / Kartograf

Du kan utdanne deg til landmåler ved universiteter og høgskoler eller fagskoler i Norge.

En ny ordning fra 2021 krever at du må være autorisert som landmåler, hvis du skal måle opp eiendom etter matrikkelloven.

Det er kartverket som gir autorisasjonen. Kravet trer ikke i kraft før 1. januar 2024, med en overgangsordning som varer til 31. desember 2025. Les mer om autorisasjonsordningen her.

For å bli autorisert eiendomslandmåler kreves:

 • bachelor- eller mastergrad med et godkjent studieprogram (disse er enda ikke definert)
 • annen oppnådd bachelor- eller mastergrad i kombinasjon med 120 studiepoeng i juridiske, matrikulære og geomatikkfaglige emner.

 

Les mer om studiemuligheter for yrket Landmåler / Kartograf: 

 

Jobbmuligheter - Landmåler / Kartograf

Kommuner, elektrisitetsverk, statens vegvesen, jordskifteretten, statens kartverk og private kartleggingsfirmaer har behov for kompetanse innen landmåling. 

Les mer om jobbmuligheter for yrket Landmåler / Kartograf:

 

Lønnsnivå - Landmåler / Kartograf

Lønnsnivået vil kunne variere ut fra blant annet utdanning, arbeidssted, ansvarsområder og ansiennitet. 

 

Mer informasjon / linker

 • Byggenæringens Landsforening (BNL) - den største interesseorganisasjonen for bedrifter og arbeidsgivere i byggenæringen i Norge: www.bnl.no
 • Vi Bygger Norge - Byggenæringens Landsforenings nettside for ungdom, med hensikten til å gi god informasjon til alle som ønsker en utdanning innen bygge- og anleggsnæringen: www.bnl.no/vi-bygger-norge
 • Statens kartverk (Kartverket) - Norges eldste tekniske etat fortsatt i drift, som samler inn, systematiserer, forvalter og videreformidler offentlig geografisk informasjon: www.kartverket.no
 • Fellesforbundet - Norges største fagforbund i privat sektor, inkl. innen industrien, byggebransjen, hotell- og restaurant, transport og innen bilbransjen, i tillegg til mange andre bransjer i privat sektor: www.fellesforbundet.no