Hva gjør en Flyinstruktør

En flyinstruktør har som oppgave å gi teoretisk og praktisk opplæring til fremtidige piloter. Målsettingen er å undervise i hvordan gjennomføre en sikker, effektiv flygning i henhold til flygereglene, og innebærer undervisning i både klasserom, simulator og i luften.

Noe av det som læres bort i undervisningen er hvordan man foretar rutinemessige kontroll av fly eller helikopter før avgang, avlesing av fly- eller helikopterinstrumenter, praktiske øvelser i simulator og i luften, meteorologi, aerodynamikk, flypsykologi og overlevelsestrening.
 
Flyinstruktører kan også jobbe for flyselskap hvor de blant annet jobber med å vedlikeholde og forbedre piloters ferdigheter og opplæring i forhold til spesialoppdrag eller nye flytyper.  Denne type flyinstruktører kalles typerettighetsinstruktører, simulatorinstruktører, MMC-instruktører og annet.
 
I arbeidet må man også samarbeide med blant annet flygeleder og afis-fullmektig.
 

Personlige egenskaper - Flyinstruktør

I jobben som flyinstruktør er det viktig å ha gode pedagogiske og psykologiske evner. Man må være konsentrert og nøyaktig med et fokus på detaljer siden dette er et yrke som innebærer en viss risiko.

Evne til å kommunisere og samarbeide med ande mennesker er også viktig.

Utdanning / kompetansekrav - Flyinstruktør

For å bli flyinstruktør kreves det at man har flysertifikat og et visst antall flytimer i den flytypen man skal gi opplæring i. 

Det er mulig å ta flyinstruktørutdanning i både Norge og utlandet. Ved utenlandsstudier oppfordres det sterkt til å undersøke på forhånd om utdanningen oppfyller kravene for å bli godkjent i Norge.
 
Dersom man velger å skaffe seg ekstra kompetanse innen evaluering kan man også jobbe som kontrollør hos Luftfartsverket. Dette går i hovedsak ut på å undersøke flyene før avgang. 
 
 

Studievalg.no - Relaterte studier til Flyinstruktør

Jobbmuligheter - Flyinstruktør

Som flyinstruktør har man mulighet til å jobbe ved flyskoler eller i flyselskap. Alle flyselskap har ansatte flyinstruktører som jobber med selskapets besetning.

KarriereStart.no - Temaside Flyinstruktør

KarriereStart.no - Stillingsannonser Flyinstruktør

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Flyinstruktør

Lønnsnivå - Flyinstruktør

Lønnsnivået vil kunne variere ut fra arbeidssted, ansiennitet og utdanningsnivå.

 

Takk til / Kilder

Luftfartstilsynet: www.luftfartstilsynet.no

Flight Safety Foundation: www.flightsafety.org
 
Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner