Hva gjør en Elkraftingeniør

Elkraftingeniøren jobber med prosjektering, drift og vedlikehold av elektriske anlegg som er under offentlig kontroll og tilsyn. Du kan jobbe med prosjektering av elektriske og elektroniske systemer, konsulent og elektroentrepenør.Du kan også jobbe med planlegging og utføring av drifts- og vedlikehold på elkraftanlegg.

Personlige egenskaper - Elkraftingeniør

Du bør være løsningsorientert og ansvarlig. Høydeskrekk er ikke ideelt hvis du skal jobbe som elkraftingeniør, siden du kan risikere og måtte fikse på kraftlinjer og strømledninger i høyden. Du bør også ha en interesse for elektronikk, like å jobbe i team, og flink til å kommunisere.

Utdanning / kompetansekrav - Elkraftingeniør

Ved å utdanne deg til å bli elkraftingeniør får du god kompetanse innenfor prosjektering, dimensjonering, bygging, drift og vedlikehold av elektriske systemer og komponenter innen industri- og elproduksjon, bygg- og transportsektoren, skip og olje- og gassproduksjon.

Du lærer også systemer for styring og overvåking av elektrotekniske systemer generelt. Opptakskravene varierer. Hvis du har relevant 2-åring fagskoleutdanning fra tidligere, eller et relevant fagbrev, kan du komme inn uten generell studiekompetanse. Ellers kreves generell studiekompetanse i tillegg til realfag.


 

Studievalg.no - Relaterte studier til Elkraftingeniør


Jobbmuligheter - Elkraftingeniør

Norge har en dominerende posisjon internasjonalt når det gjelder vannkraft og utvinning av olje og gass, arbeidsmulighetene er derfor mange. De viktigste arbeidsområdene for en elkraftingeniør er elektroteknisk eller elektronisk industri, elektrisitetsforsyning, og installasjonsarbeid på land og på oljeplattformer.  Du kan blant annet jobbe med utvikling og produksjon av elektronikk, utbygging og drift av kommunikasjonsnett og utstyr,utvikling og drift av automatiske produksjonssystemer, infrastruktur for produksjon, transport og fordeling av elektrisk energi, jobbe som selger av elektronisk utstyr eller være rådgiver.

 

KarriereStart.no - Temaside Elkraftingeniør

KarriereStart.no - Stillingsannonser Elkraftingeniør

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Elkraftingeniør

Lønnsnivå - Elkraftingeniør

Lønn varierer etter hvor du jobber, hvilke arbeidsoppgaver du har og erfaring.

Mer informasjon / linker

Elkraftingeniørutdanningen ved Høyskolen i Bergen http://www.hib.no/studier/studie.asp?studieID=ELK

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner