O rganisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) spår at flere av verdens yrker står i fare for å bli automatisert. Det vil også påvirke Norge, men i mindre grad enn der en tredel av jobbene er i faresonen.

I år, vil nesten 1 million roboter selges til bedrifter, som er en økning på 18 prosent siden 2019.

Konsulentfirmaet McKinsey publiserte en rapport med hvilke jobber som kan falle bort fra arbeidsmarkedet. Tidligere, har dårlig betalte jobber forsvunnet fra markedet, men nå kan roboter ta over gode arbeidsplasser i det norske arbeidsmarkedet.

Selv om flere av dagens arbeidsplasser blir utfordret av automatisering, vil de nye jobbene bidra til å dempe konsekvensen teknologien har på samfunnet og automatiseringstrenden.

I Norge, som er et høyteknologisk land, kan det antas at rundt 10 prosent av norske jobber i 2030 ikke finnes i dag.

  

Yrkene som er i faresonen for automatisering

Helse- og omsorgsektoren

Ny teknologi kan ta over flest jobber i helse- og omsorgsektoren.

I overkant av 190.000 av 535.000 jobber, som utgjør 36 prosent, står i fare for å bli automatisert, i følge analysen til McKinsey.


 

Varehandelsektoren

Nærmere halvparten av jobbene innen varehandel, er i faresonen for å bli erstattet av teknologi.

McKinsey spår at 140.000 jobber kan være borte innen tiåret er slutt.

Et eksempel på dette, som vi allerede har tatt i bruk, er selvbetjente kasser i matbutikker.

 

Produksjonssektoren

Sektoren som blir nest mest påvirket er produksjon og fremstilling, der det antas at 60 prosent av jobbene vil endres på grunn av ny teknologi, i følge analysen. Prosenten er større, men sektoren er relativt liten i Norge, som betyr at færre vil risikere å miste jobben.

143.000 jobber kan forsvinne innen 2030.

 

Administrativ sektor

Arbeid som enkelt kan bli erstattet av roboter er rutinepregede arbeidsoppgaver.

Dette betyr at nærmere 33 prosent av arbeidet i den administrerende sektoren kan bli erstattet.

I følge rapporten, kan det estimeres at nærmere 1,1 million jobber vil erstattes innen 2030, som er en prosentandel på 42 prosent.

LES OGSÅ: Yrker med høy lønn og kort utdanning

  

Døende yrker

Bakere, kokker, lastebilsjåfører og taxisjåfører er yrker der teknologien kan overta.

Av disse, er det 90 prosent sjanse for at bakekunsten blir automatisert, og ikke langt bak ligger de andre nevnte yrkene.

Fysisk krevende jobber, med forutsigbare eller rutinepregede arbeidsoppgaver, er de som er mest utsatt for robotisering.

Yrker som regnskapsførere, revisorer og advokatassistenter, som driver med databehandling og innsamling av data, kan det også bli et skifte fra menneske til maskin, i følge McKinseys rapport.