(StudentTorget.no):

I fjor mottok samordna opptak 107.785 søknader om høyere utdanning, en økning på fire prosent fra året før. Handelshøyskolen BI opplevde en økning på hele 21,9 prosent og mottok 8531 søknader i 2011.

Stadig flere velger å utdanne seg, og kampen om de populære studiene blir hardere og hardere. Men hvilke studier er egentlig mest populære?

- Det finnes tre ulike definisjoner på hva som gjør et studie til populært, sier informasjonsrådgiver i Samordna opptak, Pål Kalvsjøhagen. 

- Den første definisjonen går på hvor vanskelig det er å komme inn på studiet, den andre er studier med flest søkere og den tredje er studiene med flest søkere per studieplass, forklarer han. 

Kalvsjøhagen forteller at de forskjellige definisjonene henger sammen, og at studier med mange søkere og få plasser automatisk vil få høyere inntakskrav. 

 

Søkere per studieplass

 


POPULÆRE STUDIER: Informasjonsrådgiver i Samordna opptak, Pål Kalvsjøhagen, forteller at det er tre definisjoner av hva det mest populære studiet er.
Foto: Samordna opptak.

Dersom man følger definisjonen om at de studieretningene med flest søkere per plass er mest populære, kommer profesjonsstudiet i psykologi på en soleklar førsteplass hos Samordna opptak. På andreplass kommer årsstudium i kroppsøving og idrett og på tredjeplass årsenhet i økonomi og ledelse på høyskolen i Oslo. 


Andre populære studier er dyrepleier, journalistikk, medisin og arkitekt. Veterinærstudiet er fortsatt populært, men har opplevd en tilbakegang på 3 prosent fra 2010. 

Dersom et studium opplever en oppgang i antall søkere, betyr dette at det er flere som kjemper om plassen til et bestemt antall plasser. Det kan føre til at poenggrensen øker i forhold til året før. Dette gjelder spesielt studieretninger med få studieplasser hvert år.

Om du derimot har søkt på et studium med en nedgang i antallet søkere kan dette telle positivt for sjansen din til å få studieplass. 

LES OGSÅ: Vurderer du å studere utviklingsstudier? Les dette først!

 

Generelt antall søkere

Selv om medisin i mange år har vært kjent som det mest populære studiet grunnet sine høye krav er det ikke her økningen i antall søkere er høyest. Mens medisinstudiet opplevde en tilbakegang i antall søkere på 1,84 prosent opplevde helsefag en økning på 30,7 prosent fra 2010. Også den 5-årige lærerutdannelsen opplevde en god økning på hele 20,32 prosent. 

LES OGSÅ: Håkon studerer musikkdesign i Oslo - Drømmestudiet

 

Også flere velger privat

Det er ikke bare på de offentlige høyskolene søkertallene har økt de siste årene. Handelshøyskolen BI har økningen i antall søkere på over 12 prosent fra 2010 til 2011. 


- Det er fortsatt de klassiske økonomistudiene som er mest populære, men i fjor så vi også en tydelig økning i økonomi og administrasjon, markedsføring og eiendomsmegling, forteller Guro Svenkerud Fresvik, konsulent ved kommunikasjonsavdelingen på BI. 

Etter nye krav til utdannelse for eiendomsmeglere opplevde BI en økning i antall søkere til eiendomsmeglerstudiet på 34,4 prosent i fjor. 

De fleste studiene på BI er åpne, noe som betyr at antall plasser tilrettelegges etter antall søkere. En liknende måling som den fra samordna opptak hvor man måler antall søkere per studieplass lar seg dermed ikke gjennomføre.

- Unntaket er opptak til siviløkonomstudiet, hvor poengkravet høsten 2011 var 44 på primærvitnemål og 47 på sekundærvitnemål. På siviløkonomstudiet var det 745 søkere i 2011, og 207 av disse fikk plass, sier Fresvik. 

 
DE MEST POPULÆRE STUDIENE: 

Høyeste inntakskrav:

1. Medisin

2. Profesjonsstudiet i psykologi

3. Odontologi

4. Veterinær

5. Ernæring

 

Flest søkere per plass:


1. Profesjonsstudiet i psykologi, NTNU.

2. Kroppsøving og idrett, årsenhet, NTNU.

3. Økonomi og ledelse, årsstudium, Høyskolen i Oslo. 

4. Dyrepleier, NVH.

5. Pedagogikk, årsstudium, NTNU. 

 

Kilde: Samordna opptak