Hva gjør en Energioperatør

En energioperatør utfører drifts- og vedlikeholdsoppgaver ved kraftanlegg og strømtransformatorer.

En energioperatør er en elektrofagarbeider som arbeider innen energiproduksjon og energiforsyning. Energioperatøren jobber med både høyspenning og lavspenning ved kraftanlegg og transformatorstasjonanlegg.

Vanlige arbeidsoppgaver for energioperatøren:

  • overvåke energiproduksjon og energiforsyning
  • drifte energiproduksjon og energiforsyning
  • vedlikeholde energiproduksjon og energiforsyning


I det daglige arbeidet bruker energioperatøren instrumenter, dataskjermer og signaler i kontrollrommet til å overvåke driften. Energioperatøren må kunne foreta feilsøking på en rekke installasjoner, som vannveier, turbiner, generatorer, transformatorer og apparatanlegg.

Det er energioperatøren som styrer sentrale deler av strømnettet, og arbeidet er derfor svært viktig for en rekke funksjoner i samfunnet. I arbeidet stilles det strenge krav til sikkerhet og ansvarlighet.

Utdanning / kompetansekrav - Energioperatør

Utdanningsløpet for energioperatører i videregående opplæring er femårig, derav tre år opplæring i bedrift.

Jobbmuligheter - Energioperatør

 

KarriereStart.no - Temaside Energioperatør

KarriereStart.no - Stillingsannonser Energioperatør

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Energioperatør

Takk til / Kilder

http://utdanning.no/yrker/beskrivelse/energioperator

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner