Hva gjør en Murer

Som murer lager du både nytt murverk og rehabiliterer og restaurererer gammelt murverk.

Muring med teglstein er hovedområdet innenfor murerfaget, men mureren legger også fliser, jobber med våtrom og monterer peis, pipe og andre deler av en bygning.

Vanlige arbeidsoppgaver innenfor murerfaget:

  • teglsteins- og blokkmuring
  • flislegging, våtromsarbeider, smøremembraner
  • skifer- og natursteinmuring
  • puss- og overflatebehandling
  • muring og montering av peis og andre ildsteder
  • muring og montering av piper og pipeelementer

Som murer kan du jobbe selvstendig, men også være en del av større prosjekter ved bygging, reparasjon eller vedlikehold av små og store bygninger.

Som murer må du være nøyaktig og praktisk anlagt, du må ha evnen til å jobbe planmessig, og du må kunne kommunisere effektivt med kunder og kolleger. Det er også viktig at arbeidet utføres i henhold til de lover og forskrifter som gjelder. Ansvarlighet er derfor viktig.

Utdanning / kompetansekrav - Murer

Utdanningsløpet i videregående opplæring er fireårig, hvorav to år består av opplæring i bedrift. Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev.

Jobbmuligheter - Murer

KarriereStart.no - Temaside Murer

KarriereStart.no - Stillingsannonser Murer

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Murer

Takk til / Kilder

http://utdanning.no/yrker/beskrivelse/murer

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner