Hva gjør en industrirørlegger

Industrirørleggeren arbeider innenfor en rekke virksomheter som f.eks. kjemisk og mekanisk industri, oljevirksomhet, skipsbygging og treforedling.


Arbeidsområdene varierer fra sted til sted og mellom bransjenes behov for
produksjon, maskinutrustning, arbeidsfordeling og organisasjonsform. Materialene som bearbeides er bestemt ut fra hva røranleggene skal transportere avhengig av arbeidstemperatur og arbeidstrykk.

Arbeid innen industrifagene krever god hukommelse. Fagarbeideren må derfor ha en kompetanse som er egnet til å møte samfunnets krav til omstilling. For å kunne ivareta disse kravene må industrirørleggere ha faglig og sosial kompetanse, vise metodisk dyktighet og ha evne til helhetlig tenking og tverrfaglig samarbeid.

Industrirørleggerfaget omfatter i hovedsak følgende emneområder:

• Tilvirkning av detaljer og sammenbygging av utstyr.
• Montasje av røropplegg med innbygging av pumper, ventiler o.l.
• Reparasjon, vedlikehold og ombygging av eldre anlegg.

Fagarbeiderne må kunne arbeide selvstendig og kunne planlegge gjennomføringen av arbeidsoppdrag på en slik måte at de ivaretar bedriftens verdier. De må også vise evne og vilje til å samarbeide med andre i bedriften.

Utdanning / kompetansekrav - Industrirørlegger

 

Studievalg.no - Relaterte studier til Industrirørlegger


Jobbmuligheter - Industrirørlegger

 

KarriereStart.no - Temaside Industrirørlegger

KarriereStart.no - Stillingsannonser Industrirørlegger

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Industrirørlegger

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner