Hva gjør en marinteknolog

Arbeidet består av planlegging av transportopplegg og flytende produksjonsanlegg til sjøs og teknisk utvikling av skipstyper og produksjonsplattformer.

Arbeidet kreves av økonomiske transportløsninger, utforme og dimensjonere skrogkonstruksjoner, prosjektere maskiner og sjekke hvordan fartøyet visker i sjøgang.

Yrket byr på forskjellige faglige utfordringer som eksempelvis å finne økonomiske transportløsninger, utforme og dimensjonere skrogkonstruksjoner, prosjektere maskineri og fremdriftssystemer, og sjekke hvordan fartøyet oppfører seg i sjøgang. I forbindelse med byggingen av skip og flytende plattformer har det utviklet seg en betydelig industri som leverer utstyr som propellanlegg, dekksmaskineri, hjelpemotorer, pumper, elektronisk navigasjons- og styringssystemer for å nevne noe. Norge har en betydelig flåte av skip som seiler både på kysten og i utenriksfart. Disse drives av store og mindre rederier som også er avhengig av mariningeniøren. Denne har en nøkkelrolle i nybyggingsavdelingene og drifts- og vedlikeholds-avdelingene. Skipsfarten er svært internasjonalt orientert og byr derfor på muligheter til å arbeide i utlandet for kortere eller lenger tid.

I Norge snakker vi også om den maritime næringsklyngen som i tillegg til de allerede nevnte virksomhetene, består av skipsklassifikasjon (Det Norske Veritas), sjøforsikring, sikkerhetskontroll (Sjøfartsdirektoratet), megling, finansiering og konsulentvirksomhet.

Personlige egenskaper - Marinteknolog

Man må ha interesse for teknologi og spesielt skip, plattformer og andre farkoster som opereres i havet. I tillegg til å ha interesse og legning for å analysere tekniske og fysiske problemer, bør du også se det som en utfordring og kunne være med å skape nye tekniske løsninger som svar på endrede krav til transportopplegg og petroleomsproduksjon til havs. Derfor er det viktig både å være kreativ og kunne vurdere hva som er mulig å realisere. Du vil i de fleste jobbene arbeide sammen med andre ingeniører men også med økonomer og andre spesialister. Du vil også få ansvar for å lede prosjekter hvor det er viktig å kunne planlegge, organisere og gjennomføre ting innenfor stramme tids- og kostnadsrammer.

 

Utdanning / kompetansekrav - Marinteknolog

Studievalg.no - Relaterte studier til Marinteknolog

Jobbmuligheter - Marinteknolog

 

KarriereStart.no - Temaside Marinteknolog

KarriereStart.no - Stillingsannonser Marinteknolog

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Marinteknolog

Lønnsnivå - Marinteknolog

Grunnlønnen for en nyutdannet mariningeniør ligger omkring kr 350 000 i privat bedrifter mens den i statlig virksomhet er anslagsvis 330.000.-. Topplønn etter noen år opp mot 550.000.-

 

Takk til / Kilder

http://www.jobbfeber.no/yrker/?id=28470

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner