Hva gjør en sivilingeniør / ingeniør

 
Ingeniør er en yrkestittel som brukes når man har høyere teknisk utdannelse innen ingeniørfag, eller som gjennom andre studier og arbeidspraksis har opparbeidet seg samme kompetanse som disse. Yrkestittelen sivilingeniør er derimot en beskyttet tittel som betegner en person som har studert teknologi tilsvarende en femårig mastergrad.
 
En sivilingeniør har kunnskap og kompetanse til å jobbe innen rekke områder, som industridesign, olje og gass, bygg og anlegg og datateknologi. Sivilingeniører konstruerer broer, veianlegg, maskiner og bygninger og andre større deler av infrastrukturen i samfunnet. Men de bidrar også i planlegging, utvikling og produksjon av mindre produkter slik som møbler, verktøy, hvitevarer, husholdningsprodukter og cd-er.  
 
Med en master i teknologi er man potensielt en viktig deltaker i utviklingen av samfunnsnyttige løsninger eksempelvis innen miljøvern eller matvareproduksjon. 
 

Personlige egenskaper - Sivilingeniør / Ingeniør

For å bli sivilingeniør bør man ha en grunnleggende interesse for teknologi og realfag. Det er også en fordel med interesse for miljø, samfunnsutvikling, økonomi og IT.

Gode samarbeidsevner er en fordel da yrket krever tett samarbeid med andre ingeniører og samarbeidspartnere.

Språkkunnskaper er også viktig siden mye av arbeidet i større og internasjonale bedrifter foregår på engelsk.

Utdanning / kompetansekrav - Sivilingeniør / Ingeniør

Ingeniører har en treårig bachelorgrad fra universitet eller høyskole. For å bli sivilingeniør kan man så søke opptak til et toårig masterprogram i teknologi.

Man kan også begynne rett på en femårig mastergrad i teknologi. Underveis i utdanningen er det mulig å spesialisere seg i flere fagretninger, som for eksempel energi og miljø, flyteknikk/romfart, petroleumsteknologi, datateknikk og kommunikasjonsteknologi.  
 
For å utvikle og opprettholde en teknologisk samfunnsutvikling er det viktig med en god kjønnsfordeling i ingeniørfaget. Det er derfor et stort internasjonalt ønske om flere kvinner i bransjen.  
 
 

Studievalg.no - Relaterte studier til Sivilingeniør / Ingeniør


Jobbmuligheter - Sivilingeniør / Ingeniør

Som sivilingeniør har man mange muligheter i arbeidslivet. Det er mulig å jobbe i offentlig eller privat sektor og i både små og store bedrifter.

Konkrete arbeidsområder kan være utvikling av teknologi, forskning, undervisning og ledelse. 

 

KarriereStart.no - Temaside Sivilingeniør / Ingeniør

KarriereStart.no - Stillingsannonser Sivilingeniør / Ingeniør

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Sivilingeniør / Ingeniør

Lønnsnivå - Sivilingeniør / Ingeniør

Lønnen vil variere avhengig av blant annet utdanning og hvilken bransje man jobber i.

Gjennomsnittlig lønn for en sivilingeniør er om lag 450.000 – 550.000 kroner.  

Takk til / Kilder

www.tekna.no

Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet www.ntnu.no
 
Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner