Personlige egenskaper - Trainee

Du må være nysgjerrig og like å tilegne deg ny kunnskap. Som trainee er det viktig å engasjere seg i bedriften slik at du forstår hvordan den fungerer og hva som kreves av de ulike avdelingene. Gode kommunikasjonsevner og evnen til relasjonsbygging er også gode egenskaper å ha med seg inn i dette yrket. Du må også være forberedt på å være fleksibel og tilpassningsdyktig i traineeperioden. Gode språkferdigheter i engelsk og andre fremmedspråk er også noe som verdsettes.

Hva gjør en trainee

Som trainee blir du tatt opp i en bedrift for å tilegne deg spesialopplæring.

I starten vil du som trainee settes inn i flere av bedriftens ulike avdelinger. På denne måten får du en bred oversikt om hvordan bedriften fungerer som helhet, de ulike avdelingenes funksjoner og hvordan de samarbeider. I din jobbhverdag er det vanlig at du følges opp av en mentor eller en annen fast person slik at du får mest mulig utbytte av læringsperioden. Med andre ord så får du testet ut mange ulike jobber og tilegnet deg verdifull erfaring på kort tid.

Utdanning / kompetansekrav - Trainee

I de fleste tilfeller kreves det en bachelorgrad eller mastergrad for at søknad og tilbud om jobb skal bli vurdert. Har du har tatt fag på høyere utdanningsnivå som er relevante for bedriften teller det også positivt. De fleste bedrifter kjører et traineeprogram med varighet på ett eller to år, hvor det også er mulig å søke hos bedrifter i utlandet.

Studievalg.no - Relaterte studier til Trainee


Jobbmuligheter - Trainee

Det er mange bedrifter som søker etter traineer og etterspørselen blir stadig større. Har du relevante fag som passer med bedriften, gode karakterer og eventuelle studieopphold i utlandet stiller du sterkt når du sender inn en søknad. Fordelen med å jobbe som trainee er at du blir godt kjent med bedriften, får god oppfølging og finner ut hva du virkelig liker å gjøre eller interesserer deg for. Slik er det lettere å finne ut av hva du vil jobbe med og skaffe seg en fot innefor en bedrift. Etter endt traineeperiode er vil du normalt bli utplassert i den avdelingen av bedriften du liker best eller har mest talent for. Det er også mulighet til å jobbe utenlands og skape seg et internasjonalt nettverk. Her blir språk og relasjonsbygging noe som

må jobbes mye med, men erfaringen er gull verdt og danner grunnlag for gode jobbmuligheter på sikt. 

KarriereStart.no - Temaside Trainee

KarriereStart.no - Stillingsannonser Trainee

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Trainee

Lønnsnivå - Trainee

Lønn varierer etter de ulike bedriftenes lønnsavtaler og hvilken jobb de velger å gi deg etter endt læringsperiode.

Mer informasjon / linker

Les en mer utfyllede traineeartikkel her

Les om stillinger som utlyses her

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner