– Først og fremst ønsker jeg å gratulere alle studenter med dagen! Det er viktig at vi noen ganger kan stoppe litt opp å tenke på hva studentene før oss har gjort, hvordan de har stått på for å sikre at dagens studenter har det trygt og godt i studietiden, og tenke på hvordan vi, dagens studenter, skal jobbe for at de som kommer etter oss skal ha det bedre, sier en stolt leder av Norsk studentorganisasjon, Mats J. Beldo.

I dag ønsker NSO å benytte anledningen til å rette søkelys på akademisk frihet. I Norge ligger prinsippet om akademisk frihet som en grunnstein i universitets- og høyskolesektoren, men det er ikke alle land som tillater forskere, studenter og undervisere de samme rettighetene og mulighetene. Alle skal ha rett til å finne, forske frem, og formidle upopulære fakta. Akademisk frihet handler kort sagt frihet til utdanning og forskning, upåvirket av politikere, myndigheter og andre autoriteter.

– Det handler om at forskning som produseres skal være med å gi nøytrale og upåvirkede tall og fakta. Forskning skal spre kunnskap og ikke «fake news». Det handler også om muligheten til å formidle forskning til resten av samfunnet og skape debatt, på tross av at forskningen kanskje ikke gir de tallene og sannhetene styresmakter ønsker seg, uttaler Beldo.


Denne dagen ble først markert i 1941 som en politisk uavhengig markering til støtte for ni studentdemonstranter som ble henrettet i Praha den 17. november i 1939. Siden da har dagen blitt markert for å skape oppmerksomhet rundt studenters sosiale, akademiske og økonomiske rettigheter.

I flere land ser vi i dag angrep på akademisk frihet. NSOs sentralstyre vedtok derfor i september en resolusjon hvor vi krever at disse angrepene stoppes, og at det akademiske fellesskapet slår ring om det viktigste prinsippet vi har.

– På vegne av Norsk studentorganisasjon ønsker jeg alle studenter til lykke med Den internasjonale studentdagen! Sammen kjemper vi for at lik rett til utdanning og akademiske verdier står sterkt både i Norge og resten av verden, avslutter Beldo.

Klikk her for å se studentrabatter i Norge


Annonse:

 
Studer i Oslo, Bergen eller på nett. Les mer om våre bachelor-, master og årsstudier innen:


Annonse:

Start din amerikanske bachelorgrad i Norge

Du fortsatt søke! American College i Moss rett utenfor Oslo er det perfekte stedet å starte for deg som vil studere i USA! Vi gir deg en smidig overgang til det amerikanske utdanningssystemet.

Som student hos oss tar du ett år med fag i Norge, før du fullfører bachelorgraden din ved et universitet i USA. Etter å ha bestått studiet ved American College, er du garantert plass ved et av våre åtte samarbeidsuniversiteter! Du kan også søke fritt på ALLE andre skoler i USA. Les mer, fyll inn kontaktskjema eller søk her. Se film under for å se hvordan det fungerer hos oss: