– Først og fremst ønsker jeg å gratulere alle studenter med dagen! Det er viktig at vi noen ganger kan stoppe litt opp å tenke på hva studentene før oss har gjort, hvordan de har stått på for å sikre at dagens studenter har det trygt og godt i studietiden, og tenke på hvordan vi, dagens studenter, skal jobbe for at de som kommer etter oss skal ha det bedre, sier en stolt leder av Norsk studentorganisasjon, Mats J. Beldo.

I dag ønsker NSO å benytte anledningen til å rette søkelys på akademisk frihet. I Norge ligger prinsippet om akademisk frihet som en grunnstein i universitets- og høyskolesektoren, men det er ikke alle land som tillater forskere, studenter og undervisere de samme rettighetene og mulighetene. Alle skal ha rett til å finne, forske frem, og formidle upopulære fakta. Akademisk frihet handler kort sagt frihet til utdanning og forskning, upåvirket av politikere, myndigheter og andre autoriteter.

– Det handler om at forskning som produseres skal være med å gi nøytrale og upåvirkede tall og fakta. Forskning skal spre kunnskap og ikke «fake news». Det handler også om muligheten til å formidle forskning til resten av samfunnet og skape debatt, på tross av at forskningen kanskje ikke gir de tallene og sannhetene styresmakter ønsker seg, uttaler Beldo.Denne dagen ble først markert i 1941 som en politisk uavhengig markering til støtte for ni studentdemonstranter som ble henrettet i Praha den 17. november i 1939. Siden da har dagen blitt markert for å skape oppmerksomhet rundt studenters sosiale, akademiske og økonomiske rettigheter.

I flere land ser vi i dag angrep på akademisk frihet. NSOs sentralstyre vedtok derfor i september en resolusjon hvor vi krever at disse angrepene stoppes, og at det akademiske fellesskapet slår ring om det viktigste prinsippet vi har.

– På vegne av Norsk studentorganisasjon ønsker jeg alle studenter til lykke med Den internasjonale studentdagen! Sammen kjemper vi for at lik rett til utdanning og akademiske verdier står sterkt både i Norge og resten av verden, avslutter Beldo.

LES OGSÅ: Gjesteblogg: – Hvorfor skal det ikke lønne seg å stå på og være flink?

Klikk her for å se studentrabatter i Norge