Skal Norge kunne levere utdanning i verdensklasse må vi ha tettere bånd mellom utdanning, forskning og næringsliv som gir gode rammer for læring og utvikling. I dag blir mange studenter koblet på forskning først når de starter på arbeidet med bachelor- eller masteroppgaven.

Dette mener vi er alt for sent. Disse båndene må knyttes tidlig i studieløpet, helst de første årene på studiet. Gjennom å tidlig møte forskning, vil studenter få nyttig fagkunnskap og praktisk erfaring de kan ta med seg inn i studiene og videre karriere, samt at det skaper et tettere bånd mellom forskning og høyere utdanning.

Mange unge velger i dag studier i teknologi, matematikk og naturfag fordi de ser dette som inngangsporten til interessante jobber, der utfordringer innen klima, energi, helse og samferdsel skal løses. Mange av disse studiene er teoritunge og det er lite praksisnær undervisning.

Møtet med et meget teorifokusert akademia kan skremme mange studenter og få dem til å spørre seg selv om det var dette de egentlig ville drive med.


Tekna Student mener teori er nødvendig for å holde studiekvaliteten oppe, men forskningspraksis bør integreres tidligere i utdanningsløpet. Når studentene skal rangere hvilken undervisningsform de lærer mest av, kommer praksisnær undervisning høyt opp på listen.

Det er ikke bare studentene som rangerer praksisnær undervisning som viktig, det er også omtalt i diverse statsbudsjetter, i langtidsplanen for utdanning og forskning og i tildelingsbrevene til utdanningsinstitusjonene. Dessverre ser vi ikke noe kraftfull satsing på dette, og vi mener en løsning vil være å koble studentene på forskning tidlig i studieløpet.

LES OGSÅ: Gratulerer med dagen, alle studenter!

Studenter som får jobbe med virkelige prosjekter og dagsaktuelle temaer vil få økt motivasjon, noe som igjen kan bidra til å redusere frafall. Ved å tilby studenter å ta del i forskning allerede på bachelornivå, mener vi at vi kan heve kvaliteten på norsk utdanning.

Innlegget ble først publisert på Khrono.no