Skriv om noe du interesserer deg for
Hvis du har interesse for det du skriver om kan bacheloroppgaveskrivingen bli en spennende prosess. Det er viktig å ha noe som driver deg fremover, slik at det ikke føles som et ork hver gang du setter deg ned for å skrive. Spør deg selv: Har jeg valgt et tema jeg engasjerer meg for, og har jeg lyst å finne ut mer om dette?

 

Lag tidsfrister
Mange studenter jobber best under press, men arbeidet med bacheloroppgaven bør starte så tidlig som mulig. Det kan derfor være lurt å lage frister for når de forskjellige delene av oppgaven skal være ferdige. Dette kan gjøre arbeidsmengden mindre overveldende, i tillegg til å gi mestringsfølelse når du blir ferdig til fristen.

 

Varier
Er du drittlei teoridelen, så ikke tenk at du ikke kan jobbe med noe annet før den er ferdig. Begynn med en annen del av oppgaven, eller jobb med et annet fag (hvis du har det), og kom heller tilbake til teoridelen når du er mer motivert.

 

Sett regler
Jobber du i en gruppe kan det lett oppstå konflikter. Lag derfor forhåndsregler for hvordan samarbeidet skal være, og sørg for at disse blir overholdt. Hvis noen begynner å sluntre unna skal du ikke være redd for å si tydelig ifra. Hvis problemene ikke forbedrer seg bør de tas videre til veilederen eller emneansvarlig.


 

Vær sosial
Bachelorskriving kan være en ensom prosess, i hvert fall hvis man skriver oppgaven alene. De fleste har mindre forelesninger enn vanlig og blir derfor mindre sosiale. Et tips er å booke grupperom med andre, eller å avtale å spise lunsj med venner. Det er fort gjort å få tunnelsyn overfor sin egen oppgave, men diskusjoner med andre medstudenter kan føre til nye og gode perspektiver.

 

Bli ferdig tidlig
Det er kjedelig å levere en oppgave som kunne vært bedre. Veilederne har ikke tid å lese og å gi tilbakemelding på 40 oppgaver rett før innleveringsfristen, så bli ferdig tidlig for å få så mye tilbakemelding som mulig. Veilederen er gjerne ikke enig med valgene du har tatt, og da er det en fordel om du har noen uker igjen til å fikse opp dette. Du vil heller ikke angre når mai kommer med solfylte dager, og du har tid til å slappe av på Bystranda, mens andre studenter gror fast på biblioteket.

LES OGSÅ: Utveksling i Australia – Kulturforskjeller i Norge og Australia

 

Lykke til!

 

Klikk her for å se alle studier i Norge og utlandet