I denne episoden har vi dykket ned i det komplekse emnet cannabis med spesialist på rus og avhengighetspsykologi, Eline Borger Rognli, som er forsker og ph.d.-spesialist ved Oslo Universitetssykehus.

Sammen med ukas podkastvert har Rognli kastet lys på ulike aspekter ved cannabis, dets virkninger og potensielle konsekvenser.

 

SO #54: Cannabisbruk i studietiden

Programleder: Sigurd Solheim

Gjest: Eline Borger Rognli (forsker og ph.d.-spesialist ved Oslo Universitetssykehus)

Produsent: Kubrix

 

Cannabis: Bak kulissene

Cannabis, populært kjent som marihuana, er et av de mest brukte rusmidlene i Norge. Det inneholder forskjellige cannabinoider, hvorav THC er den mest kjente på grunn av dens psykoaktive egenskaper som gir rus.

Eline Borger Rognli, vår ekspert på temaet, har brukt år på å forske på rusavhengighet og konsekvensene av bruk av rusmidler. Hun har spesielt fokusert på behandling og hjelp til de som sliter med rusproblemer og avhengighet.

 

Rusutløst psykose: En risikabel realitet

En av de mest bekymringsfulle aspektene ved cannabisbruk er risikoen for rusutløst psykose. Dette er en tilstand som kan utløses av rusmidler, spesielt cannabis, hvor personen opplever symptomer som hallusinasjoner, vrangforestillinger og tap av virkelighetskontakt.

Psykose er en ubehagelig tilstand hvor grensene mellom virkeligheten og ens egen verden blir uklare.


 

Langvarig cannabisbruk og helse

En annen viktig faktor å vurdere er hvordan langvarig bruk av cannabis kan påvirke kognitive funksjoner. Dette inkluderer hukommelse, oppmerksomhet og søvn.

Studier har også indikert en økt risiko for utvikling av psykiske lidelser som schizofreni blant langvarige brukere. Dette er viktige aspekter som unge mennesker må være oppmerksomme på når de vurderer sitt forhold til cannabis.

LES OGSÅ: Sesongstart og bli kjent med nye verter - Studentopplysningen #35

 

En fremtidig aldersgrense for cannabisbruk

Aldersgrensen for bruk av cannabis bør være høy, helst rundt midten av 20-årene. Forskning har vist at tidligere bruk kan øke risikoen for helseproblemer og negative konsekvenser.

Det er viktig å være informert om risikoene knyttet til cannabisbruk og ta ansvar når man eksperimenterer med rusmidler, spesielt i ungdomsårene.

LES OGSÅ: Jobbsøknad, CV, karriere og jobbintervju med Karrierehuset Studentopplysningen #29

 

Den store cannabisdebatten - legalisering

Cannabislegalisering er et tema som involverer ulike perspektiver, inkludert helse, samfunnsvitenskap, sosiologi og kriminologi.

Debatten rundt dette temaet er kompleks og pågående, og det er fortsatt mye usikkerhet knyttet til forskningen om cannabis. Dette gjør det desto viktigere å være oppdatert og informert om de nyeste funnene og argumentene.


 

Individuelle forskjeller og cannabisbruk

En viktig påminnelse er at cannabis kan påvirke hver enkelt person forskjellig. Det er individuelle forskjeller når det kommer til reaksjoner, avhengighet og toleranse.

Noen kan bruke cannabis uten å oppleve alvorlige konsekvenser, mens andre kan bli mer sårbare for negativ påvirkning.

LES OGSÅ: Derfor er det viktig er det å sette av tid til trening! Bli inspirert og hør ekspertens råd! | SO #42

 

Kjøring under påvirkning og inntaksmåter

Det er også viktig å være klar over risikoen knyttet til kjøring under påvirkning av cannabis. Noen land jobber med å fastsette promillegrenser for cannabis, lignende de som eksisterer for alkohol.

I tillegg er det forskjellige måter å innta cannabis på, inkludert hasj og marihuana, som har varierende THC-konsentrasjoner. Noen nye produkter med høyere potens, som Sinsimia, har også blitt introdusert.

LES OGSÅ: Studieteknikker og eksamensforberedelser - Studentopplysningen #7

 

CBD: En annen side av cannabis

En annen cannabinoid i cannabis er CBD, som ikke har de samme rusvirkningene som THC. CBD har imidlertid vist seg å ha potensielle medisinske fordeler, og forskning pågår for å forstå dets effekter bedre.

LES OGSÅ: Nanna Klingenberg - samliv, seksualitet og studentliv #057

 

Den norske tilnærmingen til cannabis

I Norge har vi en restriktiv tilnærming til cannabis, hvor både bruk og besittelse er ulovlig. Spørsmålet om legalisering og regulering av cannabis er fremdeles under diskusjon og forskning.


 

Rusavhengighet: En sykdom som krever hjelp

En viktig utvikling som Eline Borger Rognli påpeker, er endringen i synet på rusavhengighet. Tidligere ble det ofte sett på som en moralsk svakhet, men nå forstås det som en sykdom som må behandles med en bio-psykososial tilnærming.

LES OGSÅ: Fysisk aktivitet med Yngvar Andersen - Studentopplysningen #9

 

Reform og behandling

I 2004 ble en reform gjennomført som tok rusproblemer inn under spesialisthelsetjenesten. Dette ga personer med rusavhengighet pasientstatus og pasientrettigheter.

Det ble også etablert tverrfaglig spesialisert rusbehandling med ulike faggrupper, inkludert leger og psykologer, for å hjelpe folk med rusavhengighet.

LES OGSÅ: Samtykkeloven - myter og fakta om samtykkeloven - Studentopplysningen #36

 

Ressursutfordringer og holdningsendringer

Selv om det har vært et skifte fra straff til helsefokus, er det også utfordringer knyttet til mangel på ressurser i helsetjenesten. Dette kan påvirke behandlingen negativt.

Samtidig har det vært en positiv endring i holdningene til rusavhengighet, med mindre pekefinger-mentalitet og mer fokus på hjelp og motivasjon til å endre livsstil.

LES OGSÅ: Prokrastinering - Hvorfor utsetter vi ting, og hvordan slutte med det? Med ekspert Jon Arne Løkke #53

 

Hør (eller se) hele episoden

Sjekk ut hele episoden av Studentopplysningen ved å gå inn på en av linkene nedenfor.

Flere spennende ekspertepisoder innenfor temaene rus, kjærlighet, psykisk helse, studieteknikk, karriere og studentliv for øvrig finner du her: StudentOpplysningen podkast

Studentopplysningen kan lyttes til på Youtube, Spotify og Apple Podcast.


 

Følg oss på TikTok og Instagram og sjekk ut kortklipp fra episodene, pluss masse annet spennende studentinnhold!