Amathea - veiledningstjenesten for gravide
Vis alle rabatter

Amathea - veiledningstjenesten for gravide – Studentrabatt

Gravid og usikker? Stiftelsen Amathea tilbyr gratis helsetjenester

Studentrabatt / Studenttilbud

Vårt tilbud til studenter:
- Informasjon og veiledning ved valg knyttet til svangerskap og abort
- Samtale underveis og etter fullført svangerskap
- Samtale før og etter abort
- Svangerskapskurs for enslige
- Mor-barn grupper
- Undervisning

Alle våre tjenester er gratis!!!!!


Om Amathea

Stiftelsen Amathea er en landsdekkende helsetjeneste som arbeider i henhold til Lov om svangerskapsavbrudd. Stiftelsen Amathea tilbyr tjenester som bidrar til samfunnets arbeid med å forebygge uønsket svangerskap og abort og bidrar videre til utvikling av ny kunnskap og økt kompetanse i samfunnet knyttet til kvinnehelse og psykososiale utfordringer ved uønsket svangerskap og abort.

Vi ivaretar kvinners helse gjennom å tilby et refleksjonsrom som kan bidra til at kvinner tar og får eierskap til egne valg


Åpningstider

Ukedager: 08.00 - 15.30
Telefon: 08.00 - 20.00