Eurytmist

En eurytmist er en bevegelseskunstner som forsøker å uttrykke det vesentlige ved språket eller musikken, gjennom kroppens og scenerommets mangfoldige muligheter.

En eurytmist vil  visualisere, eller synliggjøre intensjonen som lever i et dikt, drama eller prosastykke, og gjennom farge-, rytme- og lydkarakteropplevelser skape en  egen bevegelseskomposisjon. Der den akustiske musikken bruker lyd, vil eurytmisten arbeide frem det som lever av hørbart og uhørbart materiale til bevegelse.

Koreografisk arbeider eurytmistene alene eller i grupper, i geometriske eller frie komposisjoner, eller en kombinasjon av begge.

Historisk oppsto eurytmien  i Europa på 1920-tallet, som en del av datidens fornyelse på alle kulturens områder, også  innenfor dansekunsten.

En eurytmist arbeider innenfor en eller flere av følgende områder:
- Friskapende kunstner, alene eller i et ensemble.
- Kulturarbeider gjennom kursvirksomhet og foredrag.
- Bevegelseskonsulent i arbeidslivet.
- Eurytmilærer på en Steinerskole eller Steinerbarnehage
- Eurytmiterapeut i sosialterapeutiske sammenhenger, eks. sykehus og institusjoner.
- Forsker i samarbeid med universitet eller høyskole.

Les mer om yrket eurytmist på StudentTorget.no