Blogging forbindes av mange med selvsentrerte rosabloggere som bare sminker seg og drar på kafé, men kan det være at bloggingen også kan komme til nytte i utdanningen?

Helt siden blogging ble populært for rundt et tiår siden har det vært diskusjoner rundt meningen med denne selvfremstillingen. I det siste har også spørsmålet om hvorvidt blogging kan ha en funksjon som supplement til læring dukket opp.

- En fagblogg kan være en ressurs for studenter på flere måter. Man får trent på det rent praktiske ved å finne på ideer og utforme dem til et innlegg. I tillegg kan man være med å skape debatt og det er en god mulighet for grupper med studenter, og ikke minst enkeltstudenter til å vise seg fram.

Bergitte Lowzow (22) er en av de som har blogget aktivt, og blitt anerkjent for det. Sammen med medstudenter på linjen PR og kommunikasjonsledelse på Handelshøyskolen BI, vant Lowzow tidligere i år prisen for beste «Group Blog 2010» under arrangementet Social Media Awards 2010.

- Målet med bloggen var å skape engasjement blant studentene og lage en kanal hvor vi kunne dele tanker, meninger og kunnskap om faget og bransjen.  I tillegg ønsket vi å vise oss fram som faglig sterke studenter og å engasjere andre i kommunikasjonsbransjen.


 Dette er en blogg:

Det er ingen konkrete tall på antall blogger i Norge, men i 2009 var det estimert rundt 450 000 blogger.

En blogg kan være individuell eller fra en gruppe. Enkel publisering og kommentering er fellesnevneren.

Det finnes mange publiseringssystemer, de mest brukte bloggportalen i Norge er blogg.no og Wordpress.

Integrasjon er en viktig del av bloggen – hovedvekten av bloggerne skriver for et publikum.

Det finnes mange forskjellige typer blogger, «personlig» blogg er den vanligste typen. I skolen tar stadig flere i bruk såkalte fagblogger.

En fagblogg skrives av lærere, studenter eller andre med tilknytning til utdanning og ofte et spesifikt emne.

Kilde: Wikipedia

LES OGSÅ: Få kontroll på studiehverdagen. Slik lager du en bullet journal


Nyttig som erstatning og supplement

Også seniorrådgiver for Gruppe for digitale medier i læring Susanne Koch ved Universitetet i Oslo (UiO) tenker at blogg i undervisningen kan være nyttig.

- Blogging gir gode muligheter til å ta i bruk nytt vokabular og øve på faglig argumentasjon. Ettersom blogging som oftest skjer åpent på nett, er det også en fin anledning til å nå andre som arbeider med det samme feltet. Holder studenten en slik blogg i live gjennom masterstudiet og/eller et doktorgradsarbeid, kan den bli en kontaktflate mot forskerfeller i inn- og utland, sier hun.


I følge Koch kan blogging erstatte eller supplere deler av den aktiviteten som skjer i læringsplattformer, ved blant annet bruk av bloggen som et verktøy for å reflektere over praksis.

- Det finnes en rekke eksempler på blogger hvor studentene blogger om hvordan de bruker kunnskapen fra et visst studieemne i undervisningen sin. Bloggen blir slik en erfaringslogg der studentene kan reflektere over og lære av praksis, ikke bare egne, men også erfaringene til bloggende medstudenter.

LES OGSÅ: Altfor høye karakterkrav på drømmestudiet? Fortvil ikke, det finnes en løsning!

 

Mange muligheter

At bloggen er et verktøy med mange muligheter, har fagredaktør for sosiale medier og styremedlem i Forening for masterformidling (MaFo) Aslaug Olette Klausen troen på. Som en av flere redaktører har Klausen stablet Masterbloggen på beina – en blogg som har som mål å «løfte frem masterstudenters kunnskapsproduksjon og minske gapet mellom akademia og allmennheten».

- Bloggen gir muligheter til å diskutere og lufte faglige problemstillinger

 Slik kan du bruke bloggen:

Dele forelesninger med andre

Gruppeoppgaver

Lufte problemstillinger som er relevante for faget


Publiseringsøvelser

Knytte kontakter med andre fagmiljøer digitalt

Skap et eget åpent digitalt rom for kunnskapsdeling

Bidra til å utvikle egen fagidentitet

Portfolio for potensielle arbeidsgivere

også utenfor studiekretsen. Man lærer også å formulere seg, både faglig og offentlig. I tillegg kan det oppstå gode diskusjoner i bloggens kommentarfelt. Og i selve skriveprossesen av en bloggpost vil refleksjon være en selvsagt og nødvendig øvelse.

Klausen tror også at bloggingen kan komme studenten tilgode ved senere oppbygging av en karriere.

- En levende og god blogg vil helt klart kunne bidra positivt med tanke på jobb i fremtiden, sier hun.

LES OGSÅ: Å være student i Skottland - noen erfaringer og tips

 

Positiv erfaring

Seniorrådgiver Koch sier seg enig, og utdyper:

- De fleste akademikere bruker store deler av arbeidsdagen til skriving – notater, referater, utredninger, e-poster. En studietid med blogging gir trygg skriftlighet, sjangerbevissthet og ferdigheter innenfor for eksempel målgruppeanalyse. Dessuten inneholder stadig flere jobber et element av informasjon og kommunikasjon. Da gir blogging i undervisningen viktig arbeidslivsrelevans.

At blogging og skriveglede kan få positive ringvirkninger, kan Bergitte Lowzow bekrefte.

- Jeg vet at BI-boggen har medvirket til at en av skribentene fikk seg sommerjobb. Jeg tror det vil være ekstra verdifullt å skrive blogg i studiesammenheng dersom man får lesere til bloggen som kan være potensielle arbeidsgivere, avslutter hun.