(StudentTorget.no):

Det er en undersøkelse i regi av Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) som er grunnlaget for oversikten til studentavisa Universitas. Undersøkelsen tar for seg uteksaminerte masterstudenters status 6 måneder etter fullført studieløp.

Et at studiene som kommer dårligst ut, er biologi. Faget legger seg blant de fem siste i undersøkelsen med en brutto månedslønn på 29 570 kroner. I tillegg er 11, 2 prosent arbeidsledige, og 11, 9 prosent i irrelevant arbeid.

– Det overrasker meg at tallene for vansker på arbeidsmarkedet er så høye. De er høyere enn jeg hadde forventet, sier leder for fagutvalget for biologi, Aubrey Roberts til studentavisa.

Som et steg for å minske avstand mellom studier og arbeidsliv, arrangeres i disse dager arbeidslivesdager på alle universiteter og høgskoler. Her får studentene mulighet til å møte potensielle arbeidsgivere.

Til tross for at Roberts synes at tiltaket er godt, savner hun bedrifter som er relevante for biologer.

– Jeg var der ikke i år, men de forrige årene jeg har vært der, var det svært få bedrifter som er relevante for biologer.

Også humanister sliter med overgangen til arbeidslivet.

– Humanister sliter generelt noe mer med overgangen fra utdanning til arbeidsmarked enn en del andre kandidatgrupper. De har ofte utdanninger som ikke kvalifiserer for ett bestemt yrke, og det kan ta litt tid å finne en jobb som matcher kompetansen, sier forskningsleder ved NIFU, Jannecke Wiers-Jenssen.

På spørsmål fra Universitas om fremtidsutsiktene til studierelevante jobber, svarer forskningslederen dette:

– Det avhenger i betydelig grad av den økonomiske utviklingen. Arbeidsmarkedet for kandidater med utdanninger innenfor teknologi og økonomisk-administrative fag er nokså konjunkturavhengige. De som utdanner seg innen typiske velferdsstatsyrker, som utdanninger innen undervisning og helsefag, vil ha gode muligheter for relevant jobb i overskuelig framtid.

ddd

Lønnstoppen (pr måned):
Tannhelsefag: 40 280 kroner
Pleie- og omsorgsfag: 35 660 kroner
Apotekfag: 35 060 kroner
Elektro, mekanikk og maskin: 35 020 kroner
Bygg- og anleggsfag: 34 420 kroner

Lønnsbunnen (pr måned):
Sosialantropologi: 26 260 kroner *
Medie- og informasjonsfag: 28 930 kroner
Sosiologi: 28 990 kroner
Historisk-filosofisk: 29 270 kroner
Biologi: 29 570 kroner

* usikkert på grunn av lavt utvalg

Laveste arbeidsledighet:
Tannhelsefag: 0 prosent
Lærerutd. og utd. i pedagogiske fag: 1,4 prosent
Musikk, dans og drama: 1,6 prosent
Idrettsfag: 1,8 prosent
Matematikk og statistikk: 2,5 prosent *

Høyest arbeidsledighet:
Samfunnsgeografi: 19 prosent *
Biologi: 11,2 prosent
Veterinærfag: 11,1 prosent *
Historisk-filosofisk: 11 prosent
Elektro , mekanikk og maskin: 10,3 prosent

* usikkert på grunn av lavt utvalg

Irrelevant arbeid
Bildende kunst og håndverk:12,8 prosent *
Biologi:11,9 prosent
Historisk-filosofisk:11 prosent
Sosialantropologi:10,8 prosent *
Samfunnsøkonomi:10,3 prosent *
Relevant jobb, fast jobb fulltid
Informasjons- og datateknologi: 77,5 prosent
Elektro, mekanikk og maskin: 71,4 prosent
Pleie- og omsorgsfag: 71 prosent *
Økonomisk og administrative fag: 68,3 prosent
Geofag: 64,6 prosent *

* usikkert på grunn av lavt utvalg

 

Kilde: Universitas