41 prosent av norske studenter mener de får høyest kvalitet på utdanningen ved NTNU. 20 prosent mener at Universitetet i Oslo er best.

Om undersøkelsen:


✔ 1001 studenter deltok i undersøkelsen.

✔  På de neste plassene kom: Universitet i Bergen 7 prosent, Handelshøyskolen BI 6 prosent, Høgskolen i Oslo 3 prosent, Universitetet i Tromsø 2 prosent, Universitetet i Agder 1 prosent, Universitetet i Stavanger 0 prosent (fem stemmer).

✔ Samordna opptaks søkertall for 2010,  viser at UiO hadde 33 919 søkere på 5 794 studieplasser mot NTNUs 24 438 søkere på 4 645 studieplasser, er et godt bevis på dette. Altså har UiO 5,8 søkerer per studieplass mot 5,2 ved NTNU.

Kilde: Sentio Norge, Universitas

I en undersøkelse utført av Sentio for studentavisen Universitas kommer det frem at hele 41 prosent av Norges studenter mener de får høyest kvalitet på utdanningen ved NTNU i Trondheim.

I artikkelen legger avisen vekt på å sammenlikne tallene med Universitetet i Oslo (UiO), som ender på andreplass i samme undersøkelse med ”bare” 20 prosent oppslutning blandt de spurte.

Rektor ved NTNU Torbjørn Digernes sier til Universitas at en av årsakene til NTNUs høye oppslutning kan være gjetordene som har gått om studiemiljøet over tid.


– En del av effektene her er at de som nettopp har begynt har sin informasjon fra venner og bekjente. Kamerater som kommer hjem fra første semester skryter av byen og studentmiljøet, og påvirker dermed yngre studenter til å velge NTNU, sier Digernes.

LES OGSÅ: Usikker fremtid for studenterhytta i Trondheim

 

Betydning av utdanningen

Et annet aspekt som vedlegges i artikkelen er hvordan studentene selv oppfatter hvor attraktiv utdanningen vil være senere i arbeidslivet.

I en kandidatundersøkelse utført ved Det humanistiske fakultet og Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiO i 2008 kom det frem at selv om studenter etter fem års studier føler seg flinke analytisk og skrivemessig, føler de seg ikke kvalifisert til å forhandle, administrere og koordinere, arbeide effektivt under press i team, kommunisere tydelig, utøve autoritet eller å knytte kontakter.

Rektor ved UiO Ole Petter Ottersen mener at universitetet har en utfordring med tanke på studentenes selvtillit om egen utdanning.

– Dette resultatet tilsier at UiO bør arbeide både med omdømmetiltak og med bevisstgjøringstiltak overfor studentene om deres egen kompetanse, sier Ottersen i intervju med studentavisen.


Tilfellet er nemlig slik at selv om bare halvparten av de spurte studentene i undersøkelsen oppfatter sin egen utdanning som attraktiv for arbeidslivet, så er det den faktisk det, hevder Ottersen.

– Resultater fra en arbeidsgiverundersøkelse vi gjennomførte i 2006, viser at nær 90 prosent av de arbeidsgiverne som har ansatt kandidater fra HF og SV kan tenke seg å gjøre det igjen.

Dette er en konklusjon som også NTNUs rektor kan kaste seg på. Han mener at deres studenter har en sterk posisjon i arbeidsmarkedet.

– Spesielt står vi sterkt blant de som ansetter sivilingeniører. Men det er vanskelig å gjøre en sammenligning mellom institusjoner. Jeg vil tro at de ulike utdanningsinstitusjonene står sterkt på ulike områder, sier Digernes.

LES OGSÅ: Opplevde drap i studenthybelen

 

Myte om trivsel

Et av de viktigste argumentene for at NTNU er best i landet er at studiemiljøet byr på stor grad av trivsel og høy kompetanse innen et fagfelt som ingeniør. På samfunnsvitenskapelig nivå påpeker flere kilder i artikkelen at kvaliteten på utdanningen er vel så bra.


Rektor Ottesen ved UiO mener at kvalitet trumfer over trivsel i tidligere undersøkelser.

– Vi vet fra tidligere undersøkelser at studenter er opptatt av kvalitet når de søker studieplass. Det er en myte at faktorer som miljø og trivsel er mest avgjørende. Gjennomgangsmelodien er at de som skal studere i Oslo er opptatt av kvalitet på studiene, sier Ottersen til Universitas.


Kilde: Universitas, Sentio