(StudentTorget.no)

Det kan være lett å glemme frister når man er midt inne i et semester, og kanskje er travelt opptatt med en ny eksamensperiode eller jobber med bachelor- og mastergradsoppgaver. Fristene varierer fra land til land, og det kan derfor være lurt å være ute i god tid.

Fristen for å søke på studier avhenger fullstendig av hvilket land du søker deg til. Du bør også huske at å studere i utlandet krever flere forberedelser enn man kanskje er vant til når man søker seg inn på studier i Norge.

Oversatt vitnemål, språktester, søknad om lån og stipend og visum er bare noen av tingene du må huske på før et opphold som student i det store utlandet.

Forvirrende? fortvil ikke! Nedenfor gir vi deg en liste over søkefristene i flere land over hele verden.

Dersom du ikke finner ditt land på listen, kan du gå direkte til skolen du tenker å søke deg til og finne mer informasjon der.

 

 

Australia:

4-6 mnd før studiestart både i februar og juli

 

Canada:

De fleste lærestedene har søknadsfrist mellom desember og mars. Begynn forberedelsene et år i forveien.


 

Danmark:

15. mars klokken 12.

 

Estland:

Varierer, som regel i slutten av juni

 

Finland:

Varierer, mellom januar og mai for opptak til lavere grad

 

Frankrike:

Fra midten av januar til midt i mars.

 

Irland:

1. februar for bachelor- og profesjonsutdannelser

 

Island:

1. februar

 

Italia:

mai/august

 

Japan:

Ett år før studiestart på grunn av lang saksbehandlingstid

 

Kina:

Ett år før studiestart på grunn av lang saksbehandlingstid

 

Latin-Amerika:

Avhenger av universitetet

 

Latvia:

Varierer men rundt juli-august

 

Litauen:

Våren før studiestart

 

Malta:

Se University of Maltas nettsider

 

Nederland:

15. mai på lukkede studier, fram til 1. august på åpne studier.

 

Norge:

15. april
* enkelte spesialutdanninger har frist tidligere
** det er mulig å søke på restplasser etter hovedopptaket (ca. 20. juli)
*** mange privatskoler tar i mot søknader helt frem til studiestart (og i enkelte tilfeller også rett etter studiestart)

LES OGSÅ: Brexit – Fortsatt usikkerhet rundt utveksling

 

New Zealand:

4-6 mnd før studiestart både i februar og juli.

 

Polen:

Varierer, på vårparten (se merknad nederst)

 

Portugal:

15. juli

 

Singapore:

Mars/april

 

Slovakia:

30. juni (medisinstudier)

 

Spania:

Juli/august

 

Storbritannia:

15. oktober for medisin, veterinær og tannlege, og Cambridge og Oxford , 30. juni for internasjonale studenter, men det lønner seg å søke tidlig på våren da det ofte er rullerende opptak. Det er anbefalt å søke innen 15. januar. For mastergrader gjelder egne frister - kontakt lærestedet.


 

Sveits:

30. april

 

Sverige:

Hovedopptak 15. april til høstsemesteret og 15. oktober til vårsemesteret.
Kan være muligheter å søke senere hvis fortsatt ledige plasser.

 

Sør-Afrika:

4-5 mnd før studiestart for masterstudier, slutten av september for bachelorstudier.

LES OGSÅ: Hedda Monsen er utvekslingsstudent i Hong Kong

 

Tsjekkia:

Varierer, men som regel mars/april.

 

Tyskland:

15. juli til vintersemesteret og 15. januar til sommersemesteret.

Egne frister for medisin, tannlege, veterinær og farmasi: 31. mai (*15. juli om du ikke har vitnemål på dette tidspunkt) til vintersemesteret og 15 januar til sommersemesteret.

 

Ungarn:

Varierer, alt fra januar til rett før studiestart (se nederst)

 

USA:

Fem-ni måneder før studiestart, men du burde begynne forberedelsene et år i forveien.

Les også: Slik søker du på amerikanske universiteter.

 

Østerrike:

5. september for vintersemesteret og 5. februar for sommersemesteret. Du kan også søke senere dersom ledige plasser.

 

Obs! Det er egne søknadsfrister til engelskspråklige medisin- og tannlegutdanninger i Sentral-Europa

LES OGSÅ: Student i Tyrkia under pandemien

 

Det er egne søknadsfrister til engelskspråklige medisin- og tannlegeutdanninger i Tsjekkia, Slovakia, Polen, Ungarn og Latvia. Fristene er som regel i april/mai, men det kan være muligheter for å søke senere ved enkelte læresteder.