(StudentTorget.no):

Dette kommer frem i NIFU-rapporten Norske gradsstudenter i utlandet – Hvorfor reiser de ut, og hvor søker de informasjon? Spørreundersøkelsen er utført på oppdrag fra ANSA, Helsedirektoratet, Lånekassen, NOKUT, Senter for internasjonalisering av utdanning og Universitets- og høgskolerådet, som sammen arbeider for å bedre informasjonen om utdanning i utlandet.

 

Store prisforskjeller

Spørreundersøkelsen er den største som noen gang er gjennomført blant norske studenter i utlandet. Den avslører store variasjoner i grunnene studenter har for å reise ut, avhengig av hvilket land de studerer i og hvilken utdanning de tar. Til felles for de fleste studenter som velger å studere i utlandet, er et ønske om nye opplevelser og erfaringer. Mange gir også uttrykk for at de ønsker seg en internasjonal karriere etter endt studietid. Noen oppgir også et ønske om å få en utdanning som skiller seg fra den man kan få i Norge, enten det gjelder innhold eller kvalitet.

 

Ellers er utenlandsstudenter overrepresentert på prestisjeutdanninger med høye opptakskrav i Norge, som for eksempel medisin eller odontologi. Disse har hovedsakelig valgt å studere i utlandet fordi de ikke fikk plass på studiet de ønsket å ta i Norge. Majoriteten av disse har et høyt karaktersnitt fra videregående, men ikke nødvendigvis høyt nok til å komme inn på ønsket utdanning i Norge.


 

Stadig flere velger å studere i engelskspråklige land, eller på læresteder som har engelsk eller et av de nordiske språkene som undervisningsspråk. Dette til tross for at Kunnskapsdepartementet ønsker flere studenter til land som er viktige handelspartnere for norsk næringsliv, som Tyskland, Brasil og Kina. Samtidig viser undersøkelsen at blant dem som studerer i Storbritannia eller i Australia og New Zealand, har flere enn seks av ti fått hjelp av agenter i søknadsprosessen. Agenter er profesjonelle aktører som rekrutterer studenter på oppdrag fra utenlandske institusjoner, og dette er institusjoner som krever skolepenger.

LES OGSÅ: Koronakrisen skaper usikkerhet for utenlandsstudenter

 

– For studentene er det viktig å sette seg inn i om prisen som kreves står i et rimelig forhold til kvaliteten på tilbudet. Det er atskillig dyrere å ta en full bachelorgrad i Storbritannia enn ved et høykvalitetsuniversitet i for eksempel Tyskland, sier kommunikasjonsdirektør Kristin Solheim i Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU).

 

Solheim mener rapporten bekrefter at det er behov for å styrke offentlig og kvalitetssikret informasjon til norske studenter som vil ut, og viser til SIUs konsept Utdanning i verden som en av flere satsinger for å møte dette behovet.


 

Les også StudentTorgets oversikt: Søknadsfrister i utlandet.

LES OGSÅ: Herman studerer International Event Management i England

 

Klikk her for å se alle skoler og studier i utlandet