Antall norske studenter i utlandet

 

1. Australia                                3700

2. Storbritannia                          3322

3. Danmark                                2247

4. USA                                      1116

5. Sverige                                  1052

6. Ungarn                                  722

7. Tyskland                                534

8. Frankrike                                489

9. Polen                                    457

10. Nederland                             416

11. Spania                                 302

12. Italia                                   206

13. Canada                                192

13. Irland                                   192

15. New Zealand                         183

16. Sveits                                  140

17. Asia                                     115

18. Tsjekkia                                 98

19. Latin-Amerika                          77


20. Sør Afrika                               58

21. Østerrike                                55

22. Afrika                                    24

 

Totalt:                                       15.934

 

 

Populære fag ute

 

De ti mest populære fagene i utlandet

 

Merkantile fag                            2839

Medisin                                     2008

Kunst/kunsthåndverk                   1504

Teknologiske fag                         1416

Journalistikk/mediefag                  889

Samfunnsvitenskapelige fag          887

Humanistiske fag                         514

Sykepleie                                   485

LES OGSÅ: Stine studerer Film og TV ved London Metropolitan University

Psykologi                                   484

Fysioterapi                                 476

 

De ti mest populære skolene i utlandet

 

Griffith University, Australia                                      481

Queensland University, Australia                                472

Københavns universitet, Danmark                               228


Edith Cowan University, Australia                               202

Syddanske universitet Odense, Danmark                      192

Handelshøjskolen i København, Danmark                      184

Bond University, Australia                                         180

Flinders University of Southern Australia, Australia         179

LES OGSÅ: De beste studentbyene i verden

Aarhus universitet, Danmark                                      142

University of Edinburgh, Storbritania                           120

 

 

Kilde: Lånekassen, tallene er hentet fra skoleåret 03/04