Mat, bolig, reise og skolepenger. Hva koster det deg å studere i utlandet?

 

Hvor mye må du regne med å betale og hvor mye kan du få i støtte når du tar studier i utlandet? StudentTorget tar regneskapet for deg. Her presenterer vi eksempler på årsbudsjett for ulike studier i de mest vanlige landene.

 

Land

Storbritannia

Studier

Musikk

 

 

Utgifter

 

Skolepenger    

-107 000

Levekostnader

-76 000

Reise              

-1 500

Sum

 -184 500

 

 

Inntekter

 

Stipend           

32 000

Reisestipend    

4 000

Skolepengestipend

37 000

Lån

113 000

Sum

186 000

 

 

Balanse     

1 500

 

 

 

Land

Tsjekkia

Studier

Medisin

 

 

Utgifter

 

Skolepenger    

-79 000

Levekostnader

-50 000

Reise              


-3 000

Sum

 -132 000

 

 

Inntekter

 

Stipend           

32 000

Reisestipend    

0

Skolepengestipend

37 000

Lån

91 000

Sum

160 000

 

 

Balanse

28 000

 

 

 

Land

Spania

Studier

Språkkurs

 

 

Utgifter

 

Skolepenger    

-8 000

Levekostnader

-96 000

Reise              

-4 000

Sum

 -108 000

 

 

Inntekter

 

Stipend           

32 000

Reisestipend    

4 200

Skolepengestipend

5 600

Lån

52 000

Sum

93 800

 

 

Balanse     

-14 200

 

 

 

Land

USA

Studier

Kunstfag

 

 

Utgifter

 

Skolepenger    

-79 000

Levekostnader

-45 000

Reise              

-9 000

Sum

 -133 000


 

 

Inntekter

 

Stipend           

32 000

Reisestipend    

11 000

Skolepengestipend

26 000

Lån

106 000

Sum

175 000

 

 

Balanse     

42 000

 

 

 

Land

Australia

Studier

Økonomi

 

 

Utgifter

 

Skolepenger    

-72 000

Levekostnader

-86 000

Reise              

-12 000

Sum

 -170 000

 

 

Inntekter

 

Stipend           

32 000

Reisestipend    

LES OGSÅ: Camilla studerer turisme og spansk i Wales

15 000

Skolepengestipend

26 000

Lån

100 000

Sum

173 000

 

 

Balanse     

3 000

 

 

 

Land

Japan

Studier

Sivilingeniør

 

 

Utgifter

 

Skolepenger    

-100 000

Levekostnader

-80 000

Reise              

-12 000

Sum

 -192 000

 

 

Inntekter


 

Stipend           

32 000

Reisestipend    

12 000

Skolepengestipend

7 000

Lån

56 000

Sum

107 000

 

 

Balanse     

-85 000

Stor variasjon

Som man kan lese ut i fra disse enkle eksemplene kan det være stor variasjon i forholdet mellom utgifter og støtte/lån. I noen tilfeller strekker stipendet og lånet meget godt til, men i andre må man basere seg på å stille med en ganske stor egenandel i tillegg til stipend og lån. Uansett bør man søke på fond og legater, i tillegg til det stipendet man skulle få hos Lånekassen.

LES OGSÅ: Vårferie og innleveringer

 

*Budsjettene tar utganspunkt i Lånekassens støttekalkulator på www.lanekassen.no, og de enkelte studienes hjemmesider hvor det vanligvis står utregnet forventede levekostnader og skolepenger. Reisesummene er regnet ut fra SAS flyreiser.

 

 

Tekst og foto: Brage Stenberg Johnsen