(StudentTorget.no):

Å ta ordet elite i sin munn, er i Norge nesten tabu. Universitetene i Norge er som sådan formet som offentlige breddeuniversiteter, hvor all undervisning skal være gratis. Skulle man allikevel ønske seg utdanning på et eliteuniversitet med høye skolepenger, finnes det mange alternativer i land som England og USA. Men hvordan er mulighetene til å komme seg inn på en slik eliteutdanning, og hvordan kommer man fra det økonomisk?


Et hav av gode læresteder

- Det finnes et hav av gode læresteder i utlandet, sier Andreas Gjone, rådgiver i norske utenlandsstudenters interesseorganisasjon ANSA. Mulighetene for å ta en hel utdanning ved eliteuniversiteter begrenser seg imidlertid på grunn av harde opptakskrav. I tillegg til dette er studier ved eliteuniversitetene ofte veldig kostbare.

I dag gir lånekassen inntil 106 740 kroner i året til å dekke skolepengeavgiften. På masternivå blir støtten gitt med 30 prosent som lån og 70 prosent som stipend av faktiske skolepenger opp til kroner 56 220. Dersom man reiser ut som bachelor-student vil imidlertid bare 50 prosent av støtten inntil 56 220 bli gitt som stipend. Studerer man ved en institusjon som tar mer enn kroner 56 220 i året vil alt over denne summen bli gitt som lån, uavhengig av om man er bachelor- eller masterstudent.


Hos lånekassen kan du sjekke selv hvor mye ditt studium gir i støtte fordelt på stipend og lån: http://www.lanekassen.no/Hovedmeny/Stipend-og-lan/Utland/Hvor-mye/

- Ved å lette lånebyrden for alle helgradstudenter, og da spesielt på bachelor-nivå, vil man gjøre det mulig for flere å ta kvalitetsutdanning i utlandet, sier Gjone.

Gjone ønsker imidlertid å trekke frem at lånekassen gir et tilleggsstipend ved enkelte læresteder med høye skolepenger(http://www.lanekassen.no/Hovedmeny/Stipend-og-lan/Utland/Hvor-mye/Tilleggsstipend/), samtidig som det kan være lurt å sjekke muligheten for å søke om frie stipender og legater. Han nevner blant annet legathåndboken og legatsiden.no.

LES OGSÅ: May-Helen tar en master i kung fu i Kina

 

Institusjonenes ansvar

Øystein Svelle, leder for Studentenes landsforbund (StL), er mer opptatt av at studenter reiser på utveksling som en del av en grad i Norge. Selv om han synes det er leit at gode universiteter i utlandet opererer med skolepenger, peker han på at det allikevel er viktig at norske studenter reiser ut, og at ingen må betale dette av egen lomme.


- Det er institusjonene selv som må inngå avtalene og informere studentene om mulighetene som finnes for å ta deler av utdanningen i utlandet. Kvaliteten på mange studier i Norge er høy, og fagmiljøene ved ulike institusjoner skal derfor ikke ha problemer med å lage gode avtaler med såkalte prestisjeuniversiteter, sier Svelle.

LES OGSÅ: Tomine studerer Internasjonale relasjoner i Los Angeles, USA

 

Stolte av tilbudet

Jan Bjarne Mo, førstekonsulent ved seksjon for internasjonalisering av studier på UiB, sier at hans universitet har flere utvekslingsavtaler med prestisjetunge universiteter de er stolte av. Han trekker blant annet frem avtalene de har med prestisjetunge universiteter som Boston College og University of Washington, Seattle, hvor UiB hvert studieår kan nominere 1-2 studenter til friplasser. Dette er imidlertid avhengig av at det også kommer studenter fra de nevne universitetene til UiB. Avtalene gjør det mulig å studere helt gratis ved noen av de mest prestisjetunge universitetene i USA.

Mo trekker også frem avtalen med University of California- Berkeley, som er meget populær blant sosiologistudenter. For en utvekslingsstudent fra UiB koster det 6375 dollar å studere et semester, noe som er langt under skolens ordinære skolepengesatser.


http://registrar.berkeley.edu/Registration/feesched.html#gradacad

-Jeg anbefaler alle som ønsker å studere ved prestisjeuniversiteter å undersøke hva norske utdanningsinstitusjoner kan tilby. Avtalene gjør også at man enten slipper å betale, eller får reduserte skolepenger, avslutter Mo.

For mer informasjon om utvekslingsavtalene til Universitetet i Bergen, gå til: http://www.uib.no/utdanning/om-aa-studere/studier-i-utlandet/kva-naar-og-kvar/kvar-vil-du-dra/utveksling-i-resten-av-verden/utvekslingsavtalar-i-nord-amerika/utvekslingsuniversitet-i-usa

LES OGSÅ: Ann-Cathrine Sollie studerer politikk og internasjonale relasjoner i Norwich, England

 

Sjekk med ditt lærested

Det er altså slik at dersom ditt lærested har inngått avtaler med utenlandske institusjoner vil det være enten gratis eller innebære kraftig reduserte skolepengesatser. Dette er uavhengig av størrelsen på skolepengene, og du trenger heller ikke bekymre deg for karakterene dine fra videregående. Det eneste du behøver å gjøre, er å betale semesteravgiften ved ditt lærested.

De fleste utdanningsinstitusjoner har en oversikt på sine nettsteder over skoler i utlandet de har bilaterale avtaler med. Det kan også være lurt å ta kontakt med din studieveileder for å få nærmere informasjon om studiestedet.


Her er linker til noen andre oversikter:

Universitetet i Oslo:
http://www.uio.no/studier/utland/

NTNU:
http://www.ntnu.no/studier/studier_i_utlandet/land

Høyskolen i Oslo:
http://www.hio.no/For-studenter/Studier-i-utlandet/Samarbeidspartnere-utenom-EU-Norden

Universitetet i Tromsø:
http://www2.uit.no/www/studenter/utveksling/toppsubartikkel?p_document_id=68176