F or å søke på bachelorgrad i Storbritannia, må du søke gjennom UCAS sine nettsider. Om du skal søke studie på mastergrad må du henvende deg direkte til universitetet.

Når du logger inn første gang, vil du få et ID-nummer som du må passe på, i tilfelle du skal ringe inn til kundeservice. Du må også verifisere e-postadressen din, før du kan begynne å fylle ut søknaden.

 

Personal Details

- Personlige opplysning: Først fyller du ut alle dine personlige opplysninger som ikke allerede er utfylt.

- Reference number: Om du har tatt en engelsktest, skriver du referansenummeret her. Dette får du oppgitt med resultatet fra testen din.

- Passport details: Som utenlandsk student, må du fylle ut detaljene fra passet ditt her.

- Student support: Om du er norsk statsborger, og får støtte av Lånekassen, velger du fee code: 09 International Agency.

- Nominated access: Her fyller du ut navn på en som kan få lov til å diskutere din søknad med UCAS eller universitetet, om du er utilgjengelig.

- Criminal convictions og Disability/Special needs: Trenger du ikke å fylle ut, dersom dette ikke gjelder deg. Merk at, om du har sonet din straff, er det ikke lenger relevant å informere om dette.

- Klikk Save og Selection complete.

 

 

Choices

Her kan du velge opp til fem studier.

- Trykk på Add a choice for å legge til et valg.

- Instutition code: Trykk på See list, for å finne deg frem til universitetet du vil søke på.

- Course code: Her finner du frem til studiet du vil søke på.

- Velg året du ønsker å begynne. Om du vil søke nå, men begynne et år etter, må du likevel møte alle kvalifikasjonene før 31. august.

- Further details: Du trenger ikke å fylle ut denne, om det ikke står oppgitt på studiet ditt under Course finder. Det er en link til alle universitetene og studiene med informasjon. Under How to apply, finner du alt som må fylles inn.

- Living at home: Klikk No.

- Point of entry fyller du bare ut om du skal begynne andre eller tredje året på det valgte studiet.

- Klikk Save og Selection complete.


 

Education

Her fyller du ut hva slags utdannelse du har så langt.

Om din høyeste utdannelse er videregående, skal dette være skolen du skal oppgi.

- Trykk på Find og søk etter skolen din. De fleste videregående skolene er ikke oppgitt, og da klikker du på My school/centre is not included here. Da kan du skrive navnet på skolen din selv.

- Exam centre number: La stå blank.

- Fyll inn perioden du gikk på videregående.

- Attendance: Velg Full-time

- Did you/will you recieve any formal qualifications at this centre?: Om du har generell studiekompetanse klikker du Yes.

- Please state the highest level of qualification you expect you have before you start the course: Med generell studiekompetanse, skal du velge Below honours degree level qualifications.

Nå har du registrert din skole, og slik går du frem for å registrere vitnemålet.

NB! Det er bare mulig å registrere vitnemålet én gang, så vær nøye!

- Klikk på Add qualifications

- Søk deg frem til Norway - Vitnemal – videregaende opplaering.

- Qualification date: Fyll inn når du avsluttet utdannelsen.

- Grade: Skriv inn din gjennomsnittskarakter.

- Module/unit: Fyll inn fagene dine her.

- Subject: Skriv navnet på faget.

- Qualification date: Fyll inn måneden og året du avsluttet faget.

- Result: Skal stå blank om du ikke har fullført året.

Om du har tatt opp fag og skal registrere disse, kan du ikke lenger bruke Norway - Vitnemal - videregaende opplaering, så da velger du Other Non-EU Qualifications.

Ellers, er det samme framgangsmåte som vist over.

- Klikk Save og Selection complete


 

Employment

- Emplyment: Hvis du har relevant arbeidserfaring, kan du fylle inn dette her. Skriv arbeidsgivers navn, adresse, beskrivelse av arbeidsoppgaver, arbeidsperioden og om du jobbet fulltid eller som vikar.

- Klikk Save og Selection complete.

LES OGSÅ: Trygt å reise på utveksling til Storbritannia

 

Statement

- Statement: Kopier ditt motivasjonsbrev inn i boksen.

- Klikk Preview for å lese over.

- Klikk Save og Selection complete.

LES OGSÅ: Ukas utenlandsstudent – Hedda studerer journalistikk i London, England

 

Reference

- Full title and name of referee: Skriv navnet på din referanseperson.

- Post/occupation/relationship: Skriv inn hvordan arbeidsforhold dere hadde. Det kan være f.eks. være tutor (lærer). NB: Familie og venner godtas ikke som referanseperson.

- Organisation name: Skriv hvilket firma/hvilken skole din referent er ansatt hos.

- Address: Fyll inn referentens arbeidsadresse.

- Telephone number: Det er opp til referenten hvilket nummer han/hun ønsker å bruke som kontaktnummer.

- Email address: Referentens e-postadresse.

- Bekreft e-postadressen.

- Klikk Save.

- Dobbeltsjekk ALLE detaljene, så klikk på linken markert som Send reference request.

Din kontaktperson vil bli kontaktet av UCAS og vil bli bedt om å sende anbefalingsbrevet elektronisk.

IKKE klikk Selection complete før UCAS har mottatt brevet.

Når du har fylt ut alle disse punktene, og de er markert med rød hake, bør du lese over alle detaljene for å se at det stemmer.

- Klikk deretter på Save og Selection complete.

Nå gjenstår bare å betale for søknaden din. Når du har betalt, blir søknaden sendt inn til UCAS, for så å bli sendt videre til universitetene for behandling.

Du kan nå logge inn jevnlig, for å følge søknadens behandling. Der kan du se om du har fått plass eller ikke.

Hvis det står Unconditional offer har du blitt tilbudt plass. Du kan få flere tilbud.

StudentTorget krysser fingrene for deg og ønsker deg lykke til!