(StudentTorget.no):

1 - Utforsk din egen hverdag

Finn nye behov. Stopp opp ved tilfeldige aktiviteter og still spørsmål: finnes det andre måter å gjøre dette på? Kan vi utelukke at det ikke finnes andre løsninger som er bedre? De beste ideene oppstår vanligvis ved å stille spørsmål ved de mest opplagte ting som ingen andre har tenkt på. 

 

2 - Skriv irritasjonslister

Lag en liste over ting som irriterer deg. Vi har en tendens til å venne oss til omgivelsene og akseptere løsninger som ikke nødvendigvis er optimale. I stedet for å løse problemet, lager vi omveier. Vær mer bevisst og observant, og sett ord på manglene.

 

PROFESSOR I KREATIVITET: Erik Lerdahl er professor i kreativitet ved Norges Kreative Fagskole.

 

3 - Lag utklippsbok og billedbok

Ta vare på bilder, skisser og tekstbiter – alt som kan være til inspirasjon. Skriv gjerne egne kommentarer til bildene. Dette kan du bla i når du på et eller annet tidspunkt trenger mer inspirasjon. Vil du gå for den digitale varianten, finnes det en rekke programmer og apper for dette. 

 

4 - Søk etter stemninger

Mange bruker bestemte følelser og stemninger for å komme i en kreativ tilstand. Søk bevisst etter den stemningen du ønsker å kommunisere, for eksempel gjennom bøker, filmer, sanger, bilder, teater eller kunstutstillinger. Sett gjerne på bakgrunnsmusikk for komme i en god flyt. 


 

5 - Gå en inspirasjonstur

Et skifte av omgivelser er ofte inspirerende. Gå ut i naturen eller i nabolaget og plukk med deg objekter til inspirasjon. Objektene kan både være naturskapte (blader, steiner, grener o.l.) og menneskeskapte (flaske, bilde, reklame o.l.).  Du kan også ta bilder. Bruk disse som utgangspunkt for en idéprosess. 

LES OGSÅ: Ti tips for hvordan komme igang med et nytt semester!

 

6 - Mental visualisering

Det er viktig å dra nytte av egne erfaringer og erindringer. Nye ideer kommer ikke fra intet, de bygger på tidligere erfaringer og indre bilder. I en mental visualisering lukker du øynene og henter frem spesifikke situasjoner fra din hukommelse. Oppsøk situasjonen, let frem bildene, og knytt dem til ideer. Dette kan gi ideer dybde.

LES OGSÅ: Spillelister til studieøkten - 6 spillelister for studier og konsentrasjon

 

7 - Still «hva om»-spørsmål

Når du skal assosiere, gjelder det å utsette kritikken, og forsøke å overraske seg selv med uvante og ville ideer. Mange kreative metoder går ut på å vrenge og vri på problemstillingen, og sette seg selv i en krise – der vante løsninger ikke fungerer. Stille «hva om»-spørsmål. Hva om det ikke var gravitasjon? Hva om du var en femåring som skulle løse oppgaven? Hva om vi hadde uendelige med midler disponibelt til å løse oppgaven?


 

«Hva om det ikke var gravitasjon? Hva om du var en femåring som skulle løse oppgaven? Hva om vi hadde uendelige med midler disponibelt til å løse oppgaven?»

LES OGSÅ: Hva er de beste studieteknikkene? Se forskernes anbefalinger

 

8 Lær å tåle kritikk

Brainstorm sammen med andre. Flere hoder kan ofte gi mer kreative ideer. Eller del ideer raskt med folk som du vet kan gi konstruktiv tilbakemelding. En viktig del av å bli kreativ er også å bli dyktig til å tåle kritikk. Ved et tidspunkt må alle ideer «syretestes». Analyser ideene for styrker og svakheter, gjerne sammen med andre, og finn løsninger på svakhetene.

LES OGSÅ: Motivasjon til å studere

 

9 - Få overblikk og se etter koblinger

Lag et tankekart over en problemstilling, og før opp assosiasjoner og relevant informasjon. Få alt du har i hodet på papir. Både nyttig og unyttig informasjon. Det gir deg et rask overblikk. Prøv etter hvert å se nye sammenhenger og uvante koblinger mellom informasjonen du har ført opp. Det vil ofte gi grobunn for nye ideer.

LES OGSÅ: Apper som kan hjelpe deg å studere bedre

 

10 - Lag en visjon

Tenk igjennom hva vil du oppnå med en ny løsning. Hva slags kvaliteter skal den inneha? Hva skal brukeren oppleve? Skal den være elegant eller robust? Festlig eller seriøs? Finn frem til bilder som kommuniserer kvaliteten du er ute etter og lim dem på en plansje, som inspirasjon. Når du har en fornemmelse av hvor du vil, er det lettere å utvikle ideer.


 

11 - Sov og drøm på det

Det er ikke uvanlig å få nye ideer og ny innsikt etter litt søvn. Søvn gir energi, skjerper hjernen og bidrar til at du kommer videre. Drømmenes frie assosiasjoner kan skape nye ideer. Still deg selv et spørsmål eller reis en problemstilling før du sovner. Når du våkner er det mulig du ser saken på en ny og klarere måte. 

LES OGSÅ: Tips til første studieår

 

12 - Ta en pause

Man kan ikke være på topp hele tiden. Spesielt når du føler at du sitter fast, er det viktig å koble av med noe helt annet. Plutselig står løsningen der. Ikke som en tilfeldighet, men som resultat av arbeid over lenger tid. Når vi kobler av, slipper vi underbevisstheten til, som en stor og usynlig ressurs. 

Kilde: Slagkraft, en håndbok i kreativitet av Erik Lerdahl.