I 2021, kunne studenter søke seg inn på studiet i toll, vareførsel og grensekontroll ved Universitetet i Stavanger for aller første gang.

Siv Meyer, som nå er på sitt tredje semester, er blant de aller første studentene som går på den populære utdanningen.

 

Mitt studie: Toll, vareførsel og grensekontroll

Navn: Siv Meyer

Alder: 25

Studieretning: Toll, vareførsel og grensekontroll

Studiested: Universitetet i Stavanger

 

– Jeg studerte juss før, noe jeg syntes var ganske spennende, men så ønsket jeg å ha en arbeidshverdag som er litt mer praktisk anlagt.

Siv visste ikke så mye om tolleryrket før, men gjennom TV2-serien Toll ble hun bedre kjent med yrket.

– Når jeg så den serien og så at det hadde blitt et nytt studie her i Stavanger, tenkte jeg at det så utrolig spennende ut. Det er jo et veldig aktivt yrke, hvor det skjer mye hele tiden, så det virket veldig spennende.

 

Kan du fortelle litt om studiets innhold og hvordan undervisningen foregår? 

– Det første året er det mest teori, og omtrent to måneder med praksis. Andre året er det bare teori, og tredje året er det et halvt år med praksis, før vi skal skrive bachelor.

At studiet har mye praksis, er noe Siv trekker frem som positivt.

– At vi får praksis er noe av det jeg syntes virket veldig bra med studiet, fordi vi faktisk får vite hva vi går ut til når vi er ferdige med bacheloren.


 

Kort oppsummert, hva lærer man på ditt studie?

– Vi har fag som logistikk og HMS for å lære litt overordnet, og så har vi hatt om psykologi, konflikthåndtering og veldig mye juss hvor vi har satt oss inn i lovverket.

Hun legger til at det de lærer på studiet er overordnet, og ikke nødvendigvis så spesifikt tollrelatert.

– Det var det som var bra med å komme ut i praksis; at vi fikk se hvordan teorien faktisk ble brukt, for det kan være litt vanskelig å se det når man sitter på skolebenken.

 

 

Hva er det beste med å studere det du studerer? 

– Det jeg synes er veldig kjekt er at vi er en liten klasse, så jeg føler at vi blir veldig godt sett og får god oppfølging. 

Hun trekker også frem praksis som noe ekstra spennende.

– Det har gitt veldig mye motivasjon og mersmak at vi får se hvordan en eventuell arbeidshverdag vil se ut.

LES OGSÅ: Lyst til å studere samfunnssikkerhet? Les om Ingvils erfaringer!

  

Hva slags muligheter åpner studiet ditt for med tanke på jobb og videre studier? 

– Vi får ikke vite noe angående jobbmuligheter før på nyåret.

Siden dette blir første gang tolletaten ansetter folk med bachelorgrad, må også de finne ut av hvordan det skal fungere.

– Vi vet ikke hvor de kommer til å lyse ut stillinger, men vi vet at de trenger veldig mange folk i tolletaten.


 

Hva har vært mest utfordrende?  

– Det er nok det at studieløpet er helt nytt, så det er ingen som har hatt de samme fagene som oss før. Vi har ingen vi kan spørre om hjelp dersom det er noe vi lurer på.

De har derfor måttet finne ut av mye på egenhånd.

– Det er nok litt lettere for dem som går i førsteklasse nå, for de har jo oss i andreklasse som de kan spørre. 

LES OGSÅ: Serine tar en master i idrettsmedisin - Mitt studie

 

Hvordan er studiemiljøet?

– Det er utrolig bra. Vi er en liten klasse, og så har vi etablert en linjeforening som heter Bato.

Siv er selv leder for linjeforeningen Bato, hvor de har medlemmer som går både første og andre året av studiet.

– Vi har vært veldig flinke til å arrangere mye selv, både faglig og sosialt, slik at vi kommer enda nærmere hverandre, så det er et veldig bra miljø.

 

 

Hva er det beste med å studere i Stavanger? 

– Det som er veldig fint med Stavanger er at det er en liten by. Mange flytter hit uten å kjenne noen fra før av, så folk er åpne for å bli kjent med hverandre. Det synes jeg er veldig bra her; at det er lett å bli kjent med nye folk.

LES OGSÅ: Vurderer du å studere interiørarkitektur? Studentportrett – et innblikk i studiet

 

Hva er drømmejobben din? 

– Jeg vil jo inn i tolletaten, og jeg synes det virker veldig spennende å jobbe på en flyplass, så jeg håper jeg kan få lov til å jobbe med det hvis det blir en mulighet.


 

Har du noen tips til andre som vurderer å studere det samme? 

– Det har vært veldig vanskelig å komme inn siden det er så høyt snitt, så jeg vil jo anbefale å prøve å få så gode karakterer man kan.

I fjor hadde studiet et snitt på 57,7 i ordinær kvote, og 51 for førstegangsvitnemål.

– Du må også være ute etter å søke utfordringer, like å ta initiativ og gjøre nye ting. Så vær engasjert og villig til å lære nye ting, det tror jeg er veldig viktig.